Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Ondersteuning voor risico beoordeling executives

27 juni 2018

In opdracht van een grote pensioenuitvoeringsorganisatie voeren we een uitgebreide risicobeoordeling uit voor de executives. Het doel van deze opdracht is om een helder advies te geven over welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden in relatie tot potentiële risico’s voor de betrokken executives.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen in het kader van risico beoordeling, neem dan contact met ons op. Klik hier voor meer informatie over executive protection.

Cyberrisico awareness training

27 juni 2018

Voor een huisartsenpraktijk hebben we de opdracht gekregen om een training voor het verhogen van cyberrisico awareness te verzorgen. Uiteindelijk moet deze training gebruikers bewust maken over hun handelen in relatie tot cyberrisico’s.

Wilt u meer informatie over onze cyberrisico awareness training? Klik dan hier.

Veiligheid ondersteuning aan grote landelijke Retail keten

27 juni 2018

Op verzoek van een grote internationale retail organisatie hebben we de opdracht gekregen om medewerkers, in enkele winkels te ondersteunen bij de aanpak en bestrijding van winkeldiefstal en agressie.

Kunt u hier ook wel wat ondersteuning in gebruiken ? neem dan gerust contact met ons op.

 

 

 

Heb ik nu het juiste beveiligingssysteem?

27 juni 2018

Hoe weet je nu of je de goede keuzes maakt wanneer je een beveiligingssysteem wenst aan te schaffen? Wanneer wij onze klanten helpen bij het bepalen van de juiste maatregelen, is één van de eerste vragen die we stellen: Waarom wil je beveiliging? De vraag kan ook zijn: Waartegen wil je je beschermen?

Dit klinkt heel logisch, maar deze twee vragen zijn wel essentieel. Het optimale effect van beveiligingsmaatregelen zal worden bereikt wanneer er een goede balans is, tussen de levensstijl van het gezin en de te nemen maatregelen.

Voorbeeld: Stel je neemt een inbraakalarmsysteem, dat zowel kan detecteren op de begane grond en op de eerste verdieping. Wanneer je naar bed gaat, stel je het systeem in, alleen voor op de begane grond.
’s Ochtends vroeg wordt één van de kinderen wakker en besluit naar beneden te gaan. Echter hij/zij heeft geen idee dat de woonkamer “onder alarm” staat en het alarm gaat af. Je schrikt wakker en gaat snel kijken wat er aan de hand is. Je ontdekt dat je zoon/dochter naar beneden was gegaan en de kamer was binnen gelopen waardoor het alarm afging.

Wanneer deze situatie zich enkele keren herhaalt, dan is de kans erg groot dat je het alarmsysteem niet meer zal activeren en blijkt het dus een desinvestering te zijn geweest.

Wat was een goed alternatief geweest? Mogelijk wil je je beveiligen tegen inbraak en je hebt daarom voor een “normaal” inbraakdetectiesysteem gekozen. Wanneer wij een advies hadden mogen uitbrengen was ons advies zeer waarschijnlijk geweest, om een inbraaksysteem aan te schaffen dat trillingen op kozijnen detecteert, zodat je je toch vrij in de woning kan bewegen, zonder een alarm te veroorzaken. Juist vanwege de gezinssamenstelling in relatie tot het risico.

Kortom: wil je beveiligingsmaatregelen nemen, zorg dan dat je goed nadenkt wat voor effect maatregelen kunnen hebben op je bewegingsvrijheid en leef- en wooncomfort.

Wil je meer weten wat wij voor je kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.

Private Insurance

27 juni 2018

Sinds enkele jaren werken wij, vanuit ons Family Security Office samen met Paardekooper Private Insurance. Zij zijn dé specialist in het verzekeren van de meer welgestelde particulier, de ondernemer (DGA) en zijn bedrijf.

Vermogende particulieren hebben andere verzekeringsbehoeften

Vermogende particulieren en families hebben doorgaans andere verzekeringsbehoeften. Een uitvaart, fiets, huisdier of rechtsbijstand hoeven veelal niet meer verzekerd te worden. Dit financiële risico kan immers zelf goed gedragen worden. Naast het niet verzekeren kan ook gekozen worden om kleinere schades zelf te dragen door bijvoorbeeld hogere eigen risico’s te kiezen. Zo geniet men wel een kwalitatief hoogwaardige dekking bij calamiteiten én kan ook een lagere premie worden gerealiseerd. In beleggingstermen; meer rendement.

Vanuit ons Family Security Office geloven we erin dat een goede balans in het nemen van (beveiliging)maatregelen uiteindelijk zal leiden tot maximale risicoreductie. Dus de combinatie tussen enerzijds installatie van beveiligingsmaatregelen en anderzijds het aangaan van een verzekering is in onze ogen een ideale combinatie.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier

Voorkom schade en schande door inzet van screening

27 juni 2018

In de afgelopen maanden zijn er meerdere praktijkvoorbeelden in het nieuws verschenen van werknemers die fraude plegen. Twee voorbeelden hiervan zijn een frauderende medewerker bij Waternet Amsterdam (€ 1.500.000 schade) en een frauderende medewerker bij Landschap Noord-Holland (€ 300.000 schade). In beide gevallen maakte de medewerkers geld over naar eigen rekening of rekening van een eigen onderneming.

Deze schade bedragen betreffen enkel het weggesluisde geld. Voor de organisatie komen hier nog allerlei kostenposten bij. Zo kun je denken aan het laten onderzoeken van het fraude geval, imago schade en alle inspanningen die geleverd moeten worden om deze zaak af te wikkelen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

In het geval van Waternet Amsterdam had de betrokken medewerker financiële- en verslavingsproblemen. Bij Landschap Noord-Holland had de betreffende medewerker (tegen de interne regels en cao in) een eigen onderneming. Nu denk je vast, hoe kan het dat een medewerker met financiële- en verslavingsproblemen zelfstandig geld boekingen kan uitvoeren? En hoe kan het dat een medewerker geld naar zijn eigen onderneming kan overmaken?

Het antwoord hierop is voor de hand liggend. Je kunt geen rekening houden met zaken waar je niet van op de hoogte bent.

In beide fraude gevallen had het (periodiek) laten screenen van de medewerker, de schade en schande kunnen voorkomen.

Wilt u meer informatie over screening, neem dan contact met ons op.

Bedreiging bij woningbouwcorporatie

27 juni 2018

Door een woningbouwcorporatie werd onze ondersteuning gevraagd bij een geëscaleerde situatie waarbij medewerkers en bestuurders van deze organisatie werden bedreigd.|
Men werd geconfronteerd met een ernstig conflict met gezinnen uit één familie die in een tijdelijke mobile behuizing woonden.

Deze gezinnen verbleven daar in afwachting van de oplevering van de voor hen in aanbouw zijnde woningen op hetzelfde terrein. Het conflict bestond uit stevige oplopende meningsverschillen over bouwafspraken, financiën, deadlines, verwachtingen en -niet in de laatste plaats- uit veel emoties.
De situatie was inmiddels zo hoog opgelopen, dat er verbaal en via social media ernstige dreigementen aangaande de persoonlijke veiligheid werden geuit naar eerstelijns-medewerkers van de opdrachtgever en het management.

Een van onze consultants werd aan het crisisteam toegevoegd voor het opstellen van dreigingsanalyses, het bepalen van een de-escalatie strategie. Gedurende een korte periode zijn preventieve observatie en beschermende taken uitgevoerd ten behoeve van de bedreigde medewerkers.
We zijn er in geslaagd om de dreiging weg te nemen waardoor de bedrijfsvoering van de organisatie niet langer werd verstoord en het voor betrokken partijen uiteindelijk mogelijk werd om afspraken te maken.

Ook u kunnen wij behulpzaam zijn in crisissituaties, voor informatie neem contact met ons op.

 

Keurmerk

27 juni 2018

Jaarlijks worden wij, als keurmerkhouder voor het uitvoeren van onderzoeken, beoordeeld op onze werkwijze, in relatie tot de privacy gedragscode.
Ook dit jaar zijn we weer als positief beoordeeld en mogen het keurmerk blijven voeren!!!

Wat is uw voordeel?

De code zorgt ervoor dat de onderzoeksmethoden en onderzoeksmiddelen die wij toepassen, in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U bent verzekerd van het feit dat wij zorgvuldig en integer handelen.

Wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen, in het kader van bijvoorbeeld een fraude onderzoek, klik dan hier voor meer informatie.

RTL Nieuws: Prinses in de gouden kooi

06 mei 2017

Hans Slaman geeft zijn reactie in RTL Nieuws Weekend magazine,d.d. 26-4-2017, wat het betekent om op te groeien tussen de beveiligers en hoeveel impact dit heeft op de privacy van de prinses.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Wanneer u meer wilt weten over ons Family Security Office, onze dienst die zich speciaal richt op de veiligheid van families en directies, klikt u hier.

RTL Nieuws: Prinses in de gouden kooi

06 mei 2017

Hans Slaman geeft zijn reactie in RTL Nieuws Weekend magazine,d.d. 26-4-2017, wat het betekent om op te groeien tussen de beveiligers en hoeveel impact dit heeft op de privacy van de prinses.

Klik hier om het hele artikel te lezen.