Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Iedere werknemer heeft behoefte aan een veilige, open werkomgeving. Het kernwoord daarbij is vertrouwen. Vertrouwen in elkaar, in de processen en systemen en in de directie. Helaas wordt dat vertrouwen nog te vaak geschaad. Ongewenste intimiteiten, diefstal, vernielingen of pesterijen op de werkvloer - het is slechts een greep uit de praktijkvoorbeelden die we tegenkomen. Vermoedt u dat er sprake is van fraude of niet-integer gedrag? Wij ondersteunen u graag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Hoewel vermoedens van fraude regelmatig voorkomen, schromen veel organisaties om de hulp van een externe partij in te schakelen. Dat is ook niet zo vreemd. U wilt immers iemand niet ‘zomaar’ beschuldigen. Juist daarom is een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek van groot belang om de feiten boven tafel te krijgen. Met de uitkomsten van het fraudeonderzoek, heeft u voldoende juridische gronden om eventuele vervolgstappen te ondernemen. De ervaring leert ons dat het goed is tijdig een onderzoek in te stellen. Hoe langer u wacht, hoe groter de risico’s en wellicht de schade. Onze experts hebben ruime ervaring in fraude- en integriteitsonderzoek en adviseren u graag over de vervolgstappen.

Ruim 35 jaar ervaring
Wij kennen onze klanten en weten wat ze doen
ISO 27001 gecertificeerd

Hoe gaan we te werk?

Het doel van een fraude- of integriteitsonderzoek is om te achterhalen wat zich heeft afgespeeld, wie erbij betrokken waren en wat de gevolgen hiervan zijn. We starten altijd met een uitgebreid ‘deskonderzoek’, waarbij de informatie van online en offline gegevensdragers onder de loep genomen worden. Vervolgens analyseren en interpreteren we deze gegevens. Tot slot volgen de interviews met getuigen, tipgevers en een mogelijke dader. Aan het eind van het onderzoek ontvangt u een feitenrapportage die u als bewijsmateriaal in juridische procedures kunt gebruiken.

Hieronder een kort overzicht van de onderdelen van een onderzoek:

 • Het bepalen van het juridisch kader.
 • Het veiligstellen van gegevensdragers zoals smartphones, tablets, pc’s en laptops, en navigatiesystemen.
 • Het onderzoeken en analyseren van (digitale) bestanden.
 • Het inzichtelijk maken van complexe en/of grote hoeveelheden data met behulp van specialistische analyseprogramma’s.
 • Het reconstrueren van gebeurtenissen door middel van een tijdlijnanalyse.
 • Het plaatsen van verborgen camera’s en het observeren van personen.
 • Het interviewen van personen.
 • Bewijsmateriaal voor juridische procedures.

Wat kan ISP voor u doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom biedt International Security Partners een breed scala aan dienstverlening die u helpt uw systemen optimaal te beveiligen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u een intake inplannen voor een pentest? Neem dan contact met ons op.

Contact opnemen over fraude & integriteit

Welke soorten fraude kan ik laten onderzoeken?

 • Verdachte activiteiten
  Als er vermoedens zijn van frauduleuze activiteiten binnen het bedrijf, zoals financiële onregelmatigheden, verduistering, vervalsing van documenten of diefstal, kan een fraudeonderzoek worden gestart om vast te stellen of er daadwerkelijk fraude heeft plaatsgevonden.
 • Compliance
  Bedrijven zijn gebonden aan wet- en regelgeving met betrekking tot financiën, boekhouding, belastingen en andere zakelijke aspecten. Een fraudeonderzoek kan worden uitgevoerd om te verzekeren dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten en om eventuele schendingen van de wet te identificeren en aan te pakken.
 • Interne controles
  Een fraudeonderzoek wordt gebruikt om de effectiviteit van interne controlesystemen te evalueren en om eventuele zwakke punten of falen in deze systemen te identificeren. Dit kan helpen om toekomstige fraude te voorkomen door het verbeteren van interne processen en procedures.
 • Reputatiebescherming
  Fraude kan ernstige schade toebrengen aan de reputatie van een bedrijf, zowel intern als extern. Door een fraudeonderzoek uit te voeren en eventuele frauduleuze activiteiten aan te pakken, kunt u proactief uw reputatie beschermen en het vertrouwen van klanten, investeerders en andere belanghebbenden behouden.
 • Financiële schadebeperking
  Als fraude wordt gepleegd, kan dit leiden tot aanzienlijke financiële verliezen voor het bedrijf. Een fraudeonderzoek wordt ingezet om de omvang van de schade vast te stellen, vermiste activa op te sporen en maatregelen te nemen om verdere financiële verliezen te beperken. Al met al kan een fraudeonderzoek helpen om de integriteit van het bedrijf te waarborgen, financiële risico's te beperken, wettelijke naleving te verzekeren en de reputatie van het bedrijf te beschermen.
 • Cyber Awareness Training 2024

  Voor ons onderzoek maken we gebruik van de meest moderne technieken. Bovendien werken we volgens de laatste inzichten over het uitvoeren van een forensisch onderzoek.

  Meer informatie

  De schade bij fraude of een integriteitsissue kan enorm zijn. Daarom is het belangrijk tijdig in te grijpen als u iets vermoedt. Benieuwd wat onze experts voor u kunnen betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

  Graag ontvang ik menukaart Fraude en integriteit

  Wat we voor u kunnen betekenen

  Forensisch fraudeonderzoek
  Vermoedt u dat er sprake is van fraude?
  Bekijk deze dienst
  Integriteitsonderzoek
  Raak overtuigd van iemands integriteit
  Bekijk deze dienst
  Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag
  Hoe beschermt u uw medewerkers tegen ongewenst gedrag?
  Bekijk deze dienst
  Fraudebestrijding in de retail
  Is de beveiliging van uw winkel op orde?
  Bekijk deze dienst
  Fraudepreventieadviezen
  Hoe voorkomt u dat er in uw bedrijf gefraudeerd wordt?
  Bekijk deze dienst
  Dynamische observatie
  Twijfelt u aan de integriteit van uw medewerkers?
  Bekijk deze dienst
  Neem contact met ons op
  Evert Slaman
  Algemeen directeur

  Veelgestelde vragen over fraudeonderzoek

  Roept de overweging over de urgentie van een fraudeonderzoek vragen bij u op? U bent niet de enige. We zetten hier een aantal voor u op een rijtje. Zo kunt u deze vragen en antwoorden even rustig nalezen.

 • Wat is een aanleiding voor het starten van het fraudeonderzoek?
  Ieder vermoeden dat u heeft geeft een valide reden om een fraudeonderzoek uit te voeren. Uw organisatie kan namelijk met een flinke schade achterblijven als uw gevoel klopt. Weet dus altijd wat de mogelijke gevolgen zijn. Een fraudeonderzoek kan deze in kaart brengen, tijdig stoppen, schade beperken of voorkomen.
 • Wat als mijn vermoeden onjuist blijkt?
  Het is prettig om zaken uit te kunnen sluiten. Dus blijkt een vermoeden onjuist? Dan is dat natuurlijk positief nieuws dat het vertrouwen in uw medewerker bevordert. Dit zal dan ook snel blijken tijdens het onderzoek.
 • Wie zijn de betrokken partijen bij het vermoedelijke frauduleuze gedrag?
  Dat is afhankelijk van het type fraude dat onderzocht moet worden. Het onderzoek wordt in verband met strikte vertrouwelijkheid uitgevoerd onder zo min mogelijk partijen. Leveranciers, klanten of derden kunnen een rol spelen in het fraudeonderzoek, en worden indien nodig betrokken.
 • Wat is het belang van tijdig onderzoek doen?
  De uitkomsten van een fraudeonderzoek worden gebundeld in een onderzoeksverslag. De bundel kan worden ingezet in een arbeidsrechtelijke of civielrechtelijke procedure, of dienen als bewijs voor een aangifte bij een opsporingsinstantie.