Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Van onterecht ziekteverzuim, schending van het concurrentiebeding en urenfraude tot diefstal, nevenwerkzaamheden en seksuele intimidatie - fraude komt, helaas, in iedere branche voor. Om schade en schande te voorkomen, is het van groot belang gedegen onderzoek te doen. Met een forensisch fraudeonderzoek zorgt u ervoor dat u objectief bewijsmateriaal in handen heeft waarmee u eventuele (juridische) vervolgstappen kunt nemen. Hoe dat in zijn werk gaat gaat? Wij ondersteunen u graag.

Wat houdt een forensisch fraudeonderzoek in?

Bij een forensisch fraudeonderzoek gaat het om een onderzoek ten behoeve van ‘het recht’. Dit betekent dat een onderzoek uiterst nauwkeurig wordt uitgevoerd en aan uiteenlopende eisen moet voldoen. Om juridische vervolgstappen te zetten, is het van belang dat de onderzoeksresultaten op een rechtmatige en correcte manier vergaard zijn. Ook wanneer er een duidelijke dader aangewezen kan worden, is het raadzaam een forensisch fraudeonderzoek uit te laten voeren. De onderzoeksresultaten zijn meestentijds namelijk veel meer dan alleen bewijs. Ze kunnen ook iets zeggen over: 

 • de oorzaak van fraude: zijn er hiaten in uw bedrijfsprocessen die de nodige aandacht vragen? 
 • medeplichtigheid: werkte de (mogelijke) dader alleen of waren er meerdere medewerkers betrokken?

We zien dat regelmatig dat organisaties na een voorval zelf starten met een onderzoek. In veel gevallen blijkt de casus tijdens het onderzoek toch complexer dan vooraf gedacht. Wordt het onderzoeksbureau in deze fase ingeschakeld, dan is de kans groot dat de onderzoeksmogelijkheden beperkter zijn en/of er bewijsmateriaal verloren is gegaan. Dus ook al lijkt een case in eerste instantie nog zo overzichtelijk, het is verstandig tijdelijk een objectief en onafhankelijk onderzoeksbureau aan te haken.

Hoe ziet een forensisch fraudeonderzoek eruit?

Als onderzoeksbureau zijn wij gebonden aan zorgvuldigheidseisen vanuit wet- en regelgeving ter bescherming van privacy en rechtmatigheid. Zo dient er een gerechtvaardigd belang te zijn om een onderzoek te mogen starten. Bovendien moet het in te zetten onderzoeksmiddel in verhouding staan tot het te bereiken onderzoeksdoel. Daarbij dient de afweging gemaakt te worden of er een minder ingrijpend onderzoeksmiddel voorhanden is om dit doel te bereiken.

Voor de borging van deze zorgvuldigheidseisen hanteren wij een vaste werkwijze:

 • Wij starten met een intake om samen met u het doel van het onderzoek, de ontvangen signalen en het gerechtvaardigd belang te bespreken.
 • De ontvangen informatie verwerken wij vervolgens in een plan van aanpak met hierin een duidelijk stappenplan met vermelding van de onderzoeksmethode (denk aan een informatieanalyse, getuige-interview, confronterend interview, digitaal onderzoek, onderzoek van gegevensdragers en observaties), de in te zetten onderzoeksmiddelen en een resultaatverwachting.
 • Elk onderzoek sluiten wij af met een rapportage met daarin onze onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het onderzoeksrapport kan als deskundigenrapportage gevoegd worden bij een aangifte of worden gebruikt bij een juridische procedure.

De voordelen op een rijtje

Dankzij onze ruime praktijkervaring in forensische fraudeonderzoeken, kunnen we inzicht bieden in de feiten en omstandigheden die een rol spelen in het geval van fraude. De aard en de omvang worden in beeld gebracht, zodat de schade bij de juiste persoon verhaald kan worden. Bovendien heeft u alle en waardoor er eventuele vervolgacties genomen kunnen worden.

 • De schade kan verhaald worden op de dader
 • Ondersteuning bij het doen van aangifte bij de politie
 • Altijd objectieve waarheidsbevindingen 
 • Inzet van de juiste onderzoeksmiddelen
 • Wet- en regelgeving wordt in acht genomen
 • Deskundige rapportage met juridische grondslag
 • Verbeteradviezen om herhaling te voorkomen

International Security Partner is in het bezit van het keurmerk particulier onderzoeksbureau op grond waarvan wij gehouden zijn aan de door het ministerie van justitie vastgestelde privacy gedragscode. Voor het keurmerk worden wij jaarlijks aan een audit onderworpen, waarbij interne processen en procedures getoetst worden op naleving van de wet-, regelgeving, integriteit en omgaan met privacygevoelige informatie.

Diensten op het gebied van fraude preventie

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Ook op het gebied van fraude preventie zijn wij u graag van dienst, neemt u contact met ons op voor meer informatie over één van onze volgende diensten:

Bent u slachtoffer van fraude en heeft u direct ondersteuning nodig? Wij zijn in geval van nood 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar.

Keurmerk particulier onderzoeksbureau

International Security Partner is in het bezit van het keurmerk particulier onderzoeksbureau op grond waarvan wij gehouden zijn aan de door het ministerie van justitie vastgestelde privacy gedragscode. Voor het keurmerk worden wij jaarlijks aan een audit onderworpen waarbij interne processen en procedures getoetst worden op naleving wet-, regelgeving, integriteit en omgaan met privacy gevoelige informatie.

Meer informatie

Naast directe ondersteuning in het geval van fraude, kunnen we u uiteraard ook helpen met fraudepreventie. Denk aan employment screening, fraudepreventieadviezen en fraudeworkshops.  Download voor een volledig overzicht onze dienstenkaart Fraude & integriteit. Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Graag ontvang ik menukaart Fraude en integriteit