Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Een medewerker die zich opvallend vaak ziek meldt, een manager die exorbitant hoge declaraties indient of een collega met dubieuze nevenactiviteiten - er zijn verschillende redenen om te twijfelen aan de integriteit van uw medewerkers. Heeft u concrete vermoedens van frauduleuze praktijken? Met een dynamische observatie zorgt u ervoor dat u het juiste bewijsmateriaal in handen heeft om eventuele (juridische) vervolgstappen te nemen. Benieuwd wat een dynamische observatie inhoudt? Wij vertellen u graag meer.

Wat houdt een dynamische observatie in?

Een dynamische observatie is het proces van het observeren van een situatie, persoon of object met als doel inzicht te verkrijgen in veranderende omstandigheden en het ontdekken van mogelijke bedreigingen of risico’s. Het verschil met een statische observatie, waarbij er sprake is van één vaste standplaats, is dat bij een dynamische observatie een object of subject echt gevolgd wordt. Niet voor niets wordt dit onder professionals ook wel ‘schaduwen’ genoemd. Een dynamische observatie is een nuttig hulpmiddel om de integriteit van medewerkers te controleren of om vermoedens van fraude, diefstal of andere vormen van misbruik van bedrijfsmiddelen te onderzoeken.

Hoe ziet een dynamische observatie eruit?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie en de doelstellingen te bepalen, gaan wij allereerst met u in gesprek. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op waarin de te observeren medewerker, de tijdsduur van de observatie, de locatie en de gebruikte technologie worden vastgesteld. Onze ervaren consultants selecteren voor iedere specifieke situatie de juiste geavanceerde hulpmiddelen. 

Vervolgens verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de te observeren persoon. Denk daarbij aan relevante achtergrondinformatie, zoals gedragspatronen en locatiegegevens. Dan kan de dynamische observatie beginnen. Gedragingen, tijdstippen, locaties, contacten – alles wordt geregistreerd. Na de observatiefase analyseren we de verzamelde informatie om te bepalen of er bepaalde patronen of afwijkingen zichtbaar zijn. Alle resultaten verzamelen we in een uitgebreide rapportage. Daarin nemen we ook verdere maatregelen op. Het rapport kan tevens als wettig bewijs dienen in een rechterlijke procedure. 

In lijn met wet- en regelgeving

Bij ISP is het vanzelfsprekend dat we de privacy en rechten van uw medewerkers respecteren en dat de observatie in lijn is met de geldende wet- en regelgeving. Wij werken altijd volgens de hoogste normen en richtlijnen voor veiligheid en beveiliging.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over een dynamisch observatieonderzoek, maakt u zich zorgen over uw eigen medewerkers of wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op
Evert Slaman
Algemeen directeur