Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Een succesvolle organisatie valt en staat met de garantie van een veilige werkplek voor medewerkers. Uw medewerkers zijn tenslotte uw belangrijkste kapitaal. Heeft u een melding ontvangen van intimidatie of twijfelt u aan de veiligheid van uw collega’s? Voorkom schade, verstoorde werkrelaties of zelfs arbeidsconflicten en stel een objectief onderzoek in. Onze ervaren specialisten helpen u graag.

Wat verstaan we onder intimidatie?

De term ‘intimidatie’ heeft de afgelopen jaren flink wat aandacht gekregen, onder meer door de me too-beweging. Toch verschillen de meningen nog steeds over wat we precies onder de term verstaan. Bij intimidatie op de werkvloer denken we al snel aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook pesterijen, discriminatie, racisme, bedreiging en sociale uitsluiting van collega’s valt onder intimidatie. In veel gevallen zijn mensen zich er niet bewust van dat het gebeurt. Als ook niet van de verstrekkende gevolgen van intimidatie voor slachtoffers. Maar ook een onterechte melding kan grote schade berokkenen. Juist daarom is een objectief onderzoek van groot belang.

Hoe ziet een onderzoek naar intimidatie eruit?

Met een gedegen onderzoek stellen onze specialisten vast of er sprake is geweest van intimidatie, waar dit uit heeft bestaan, welke personen hierbij betrokken zijn geweest en wat de aanleiding was voor de intimidatie. Kortom, zij halen de onderste steen boven. Een onderzoek naar intimidatie op de werkvloer start altijd eerst met een analyse van de melding. De melder wordt geïnterviewd om alle gebeurtenissen helder te krijgen. Op basis hiervan kunnen de vervolgstappen bepaald worden. Belangrijke vervolgstappen zijn het uitvoeren van een tijdlijnanalyse, vervolginterviews doen en een heldere rapportage opstellen.

Tijdlijnanalyse

Aan de hand van de informatie uit de analyse, maken we een visuele opzet van de melding. Hiermee maken we inzichtelijk of er sprake is van intimidatie, welke personen hier dan eventueel bij betrokken zijn en wat hun rol is. Door deze tijdlijnanalyse wordt er een duidelijk beeld geschetst van de situatie.

Aanvullende interviews

In de meeste gevallen van intimidatie op de werkvloer blijken meerdere personen betrokken te zijn. Bijvoorbeeld doordat zij getuige zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag of omdat ze nauwe connecties hebben met het slachtoffer of de dader(s). Mede door de eerder uitgevoerde tijdlijnanalyse wordt deze informatie zichtbaar. Op basis hiervan kunnen we aanvullende interviews houden.

Heldere rapportage

Bij een melding van intimidatie is een correct opgestelde rapportage van essentieel belang voor u als werkgever, maar ook voor het slachtoffer. U wilt in het geval van een mogelijke rechtszaak, naar aanleiding van arbeidsrechtelijke maatregelen, alle feiten en omstandigheden op papier hebben staan. Met een heldere opgestelde rapportage kunt u de genomen maatregelen rechtvaardigen. Het door ISP opgestelde onderzoeksrapport voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wet hieraan stelt.

Waarom zou ik een onderzoek uit laten voeren door een extern bureau?

Door het onderzoek op de juiste wijze uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeker, heeft u de garantie dat iedere stap in het onderzoeksproces voldoet aan de rechterlijke toets. Consequenties van de verkeerde conclusies, zoals bijvoorbeeld de ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding of reputatieschade, worden voorkomen door een dergelijk onderzoek.

Bovendien lopen bij een melding van intimidatie op de werkvloer de emoties in veel gevallen hoog op. Doordat deze emoties de overhand nemen, is het lastig objectief te blijven. Het gevaar is dat vervolgstappen te overhaast genomen worden en er geen objectief, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Dit kan tot extra emotionele schade leiden. Niet alleen bij slachtoffers, maar bij alle betrokkenen. Bedenk ook: intimidatie op de werkvloer is niet altijd bewust. Een medewerker kan onbedoeld de verkeerde signalen ontvangen van een collega of juist onbewust de verkeerde signalen afgeven. Door het onderzoek op de juiste wijze uit te laten voeren door een ervaren onderzoeker, voorkomt u onterechte beschuldigingen en onnodige schade.

Wat kan ik zelf doen bij intimidatie op de werkvloer?

Bij een melding van intimidatie binnen uw organisatie is het voor alle betrokkenen belangrijk dat zij weten wat te doen en hoe te handelen. Met een duidelijk protocol weten uw medewerkers waar zij zich kunnen melden wanneer zij of een collega slachtoffer zijn van intimidatie. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een dergelijk protocol. Belangrijke vuistregels zijn:

  • Behandel een melding altijd vertrouwelijk
  • Ga zorgvuldig om met de verkregen informatie
  • Trek niet te snel conclusies
  • Schakel een onafhankelijk bureau in voor verder onderzoek

Meer informatie

Heeft u nog vragen over ons onderzoek bij intimidatie of heeft u een melding ontvangen van (mogelijke) intimidatie? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op
Evert Slaman
Manager afdeling Fraude & Integriteit