Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

U heeft een melding ontvangen van intimidatie op de werkvloer, uw voornaamste doelstellingen zijn dan om de waarheid te achterhalen en verdere schade voor de betrokken personen te beperken. Het risico bij een melding van intimidatie is dat er snel verkeerde conclusies getrokken worden. Het gevolg hiervan is dat dit kan leiden tot arbeidsconflicten en verstoorde werkrelaties.

De inzet van specialisten beschermt u tegen deze risico’s. Onze specialisten stellen vast of er sprake is geweest van intimidatie, welke personen hierbij betrokken zijn geweest en wat de aanleiding is geweest voor deze intimidatie. Kortom, zij halen de onderste steen boven.

Een onderzoek naar intimidatie opstarten

Een onderzoek naar intimidatie op het werk start altijd eerst met een analyse van de melding, de melder wordt geïnterviewd om zo alle gebeurtenissen helder te krijgen. Op basis hiervan kunnen de vervolgstappen bepaald worden. Vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn een tijdlijnanalyse of het interviewen van overige betrokkenen.

Tijdlijnanalyse

Aan de hand van de verkregen informatie uit het interviewverslag maken wij een visuele opzet van de melding met behulp van een tijdlijnanalyse. Hiermee krijgen wij inzichtelijk of, en welke personen, eventueel betrokken zijn bij de intimidatie van het slachtoffer en wat hun rol hierin is geweest. Door deze analyse wordt er een duidelijk beeld geschetst van de situatie welke is gebaseerd op heldere feiten.

Eventueel aanvullende interviews

In de meeste gevallen zien wij dat bij intimidatie meerdere personen betrokken zijn, bijvoorbeeld doordat zij getuige zijn geweest van de intimidatie of nauwe connecties hebben met het slachtoffer of de dader. Mede door de eerder uitgevoerde tijdlijnanalyse wordt deze informatie zichtbaar waardoor er extra interviews afgenomen kunnen worden.

Heldere rapportage

Bij een melding van intimidatie is een correct opgestelde rapportage van essentieel belang voor u als werkgever, maar ook voor het slachtoffer. U wilt in het geval van een mogelijke rechtszaak, naar aanleiding van arbeidsrechtelijke maatregelen, alle feiten en misstappen op papier hebben staan. Door een heldere opgestelde rapportage kunt u de genomen maatregelen rechtvaardigen. Het door ISP opgestelde onderzoeksrapport voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wet hieraan stelt.

Onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau

Een melding van intimidatie komt vaak onverwachts, een valkuil hier is dat de eerste reactie al snel een emotionele reactie is, één die niet gebaseerd is op feiten, maar op gevoel en emotie. Dit kan er uiteindelijk tot leiden dat eventuele vervolgstappen niet op de juiste manier worden doorlopen. Laat daarom een intimidatie onderzoek uitvoeren door een extern bureau.

Ernstige schade door het niet juist onderzoeken van een melding

Niet correct uitgevoerde onderzoeken naar intimidatie op het werk kunnen extra emotionele schade voor het slachtoffer opleveren. Ook uw onderneming kan onnodig schade oplopen door het verlies van vertrouwen van uw overige medewerkers en, in sommige gevallen, misschien ook wel reputatieschade.

Schade door onbewuste intimidatie

Niet altijd is intimidatie op het werk bewust. Een medewerker kan onbedoeld de verkeerde signalen ontvangen van een collega. Een ongemakkelijke situatie kan ontstaan waarbij de ene medewerker een goedbedoelde knuffel als intimidatie ziet, terwijl de andere dat als een hechte vriendschap ervaart.

ISP beschermt u tegen schade bij intimidatie

Door het onderzoek op de juiste wijze uit te laten voeren, door een ervaren onderzoeker, voorkomt u onterechte beschuldigingen en onnodige schade. Consequenties van de verkeerde conclusies, zoals bijvoorbeeld de ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding of reputatieschade, worden voorkomen door een dergelijk onderzoek.

Een duidelijk protocol

Bij een melding van intimidatie binnen uw organisatie is het voor alle betrokkenen belangrijk dat zij weten wat te doen en hoe te handelen. Dankzij een duidelijk protocol weten uw medewerkers waar zij zich kunnen melden wanneer zij of een collega slachtoffer zijn van intimidatie. Wanneer u dit wenst kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van een dergelijk protocol. Neemt u hiervoor contact met ons op via ons contactformulier.

Vuistregels bij een melding van intimidatie

  • Behandel een melding altijd vertrouwelijk
  • Ga zorgvuldig om met de verkregen informatie
  • Trek niet te snel conclusies
  • Schakel een onafhankelijk bureau in voor verder onderzoek

Meer informatie of advies bij intimidatie

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een melding ontvangen van (mogelijke) intimidatie, neemt u dan contact met ons op. Wij adviseren u graag en komen, indien gewenst, bij u langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Neem contact met ons op
Evert Slaman
Manager Fraude & Integriteit