Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Het digitale landschap evolueert snel. Met de toenemende dreiging van cybercriminaliteit is het van cruciaal belang dat u weet hoe u uw organisatie het beste kunt beschermen. Nieuwsberichten gaan met regelmaat over grootschalige aanvallen met gijzelsoftware wereldwijd. Ze benadrukken hoe belangrijk het is om te weten hoe te handelen bij een incident, maar tonen ook juist de waarde van proactieve beveiligingsmaatregelen. In deze blogpost verkennen we een van die maatregelen: de penetratietest. We behandelen wat een pentest is, hoe zo’n test werkt, en waarom het een essentieel instrument is voor de veiligheid van uw organisatie.

Wat is een pentest?

Een pentest, een afkorting van ‘penetratietest’, is een gecontroleerde aanval – een hack – op de beveiligingsinfrastructuur van uw organisatie. Daaronder vallen bijvoorbeeld IT-systemen in het bedrijfsnetwerk, (web)applicaties, mobiele apps en API’s. Denk aan uw wifinetwerk, een financieel systeem of een CRM. Omdat iedere organisatie en applicatie anders is, wordt een pentest altijd op maat ‘gemaakt’. Tijdens een intakegesprek stellen we samen vast welke methodes het beste aansluiten op uw bedrijf. 

Een ethisch hacker voert een inbraak uit in een van deze netwerken en vindt zo de zwakke plekken waar een ‘echte’ hacker gebruik van zou kunnen maken. Zo verschaft een pentest inzicht in potentiële risico’s en kunt u proactieve maatregelen nemen om uw bedrijf te beschermen. Dit alles gebeurt natuurlijk binnen de kaders die afgesproken zijn. Zo kan een pentester kijken wat er allemaal mogelijk is met de informatie waar toegang toe verschaft is. Denk aan kopieën maken, het versleutelen of zelfs het aanpassen of verwijderen van informatie. 

Een pentest is dus een gesimuleerde cyberaanval. Waar een ‘echte’ hacker uw systemen binnendringt door gebruik te maken van lekken in de beveiliging, helpt een ethical hacker u juist die lekken op te sporen.

Ruim 35 jaar ervaring
Wij kennen onze klanten en weten wat ze doen
ISO 27001 gecertificeerd

Welke soorten pentesten zijn er?

Er zijn verschillende soorten penetratietesten, elk met een specifieke focus. We behandelen de vier meest voorkomende vormen: vulnerability assessments, black box pentesting, white box pentesting en grey box pentesting.

 • Vulnerability assessment
  Een vulnerability assessment identificeert en evalueert kwetsbaarheden in uw IT-infrastructuur zonder actief te proberen binnen te dringen. Dit geeft een overzicht van mogelijke zwakke plekken, maar gaat niet zo diep als andere pentestmethoden.
 • Black box pentest
  Een black box pentest simuleert een aanval van een externe hacker zonder voorkennis van het systeem. De ethisch hacker weet dus niet in wat voor systeem er ingebroken moet worden en heeft van tevoren geen informatie gekregen over eventuele zwakke plekken in de digitale organisatie. Dit type test onthult hoe een echte aanvaller zou kunnen handelen en biedt daardoor zeer waardevolle inzichten in de externe beveiliging. Hoewel de black box pentest de externe beveiliging simuleert, bevat het geen informatie over interne processen, systeemconfiguraties of applicatiecodes. Dit beperkt de ethische hacker tot het zoeken naar de meest voor de hand liggende wegen om in te breken. Tijd en budget spelen vaak een rol, waardoor de hacker wellicht geen diepgaand onderzoek kan uitvoeren. Desondanks blijft het een waardevolle methode om de algemene veiligheid van applicaties, netwerken en systemen te beoordelen.
 • White box pentest
  Bij een white box pentest krijgt de ethisch hacker van tevoren gedetailleerde informatie over de interne systemen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkdiagrammen en broncodes. Dit type test simuleert een aanval van een insider en is waardevol voor het identificeren van interne zwakke plekken. In samenwerking met interne IT-teams kan een white box pentest een diepgravend onderzoek uitvoeren, waarbij zelfs de meest complexe en verborgen zwakke plekken aan het licht kunnen komen. De nauwkeurige kennis van de organisatie en systemen stelt de hacker in staat om een grondige beoordeling uit te voeren.
 • Grey box pentest
  Een grey box pentest combineert elementen van zowel black box als white box testen. De hacker heeft enige voorkennis, waardoor de test realistischer wordt en zowel externe als interne bedreigingen kan simuleren. Denk bij vooraf beschikbaar gestelde informatie aan inloggegevens van een medewerker of klant. Zo simuleert de hacker een situatie waarbij met enige voorkennis en dus doelgericht gehandeld wordt. Specifieke voorbeelden van voorkennis kunnen toegangsreferenties of informatie over de interne structuur zijn. Deze gedeeltelijke kennis maakt het mogelijk om realistische scenario's te simuleren en zowel externe als interne bedreigingen effectief te identificeren.
 • Wat is het verschil tussen een vulnerability scanning en pentesten?
  Vulnerability scanning en pentesten zijn beide benaderingen gericht op het identificeren van kwetsbaarheden in de beveiliging, maar onderscheiden zich door hun aard en doel. Een vulnerability scan is een geautomatiseerde procedure die oppervlakkig kwetsbaarheden in systemen, netwerken of applicaties detecteert. Het maakt gebruik van geautomatiseerde tools om bekende zwakke plekken te identificeren, zonder actieve aanvallen te simuleren. Het doel is om snel een overzicht te bieden van potentiële kwetsbaarheden, maar het biedt geen diepgaande analyse. In tegenstelling hiermee is een pentest een actieve en doelgerichte simulatie van een echte aanval. Het maakt gebruik van zowel geautomatiseerde tools als handmatige inspanningen om zwakke plekken te ontdekken en simuleert actieve aanvallen zoals een echte hacker zou doen. Het primaire doel van een pentest is niet alleen het identificeren van kwetsbaarheden, maar ook het beoordelen van de reactie van het systeem op actieve aanvallen. Hierdoor biedt het diepgaandere inzichten, waaronder de impact op het systeem, mogelijke escalaties en de reactie van beveiligingsmechanismen. Vaak worden zowel vulnerability scanning als pentesten gecombineerd om een holistisch beeld van de beveiligingsstatus te verkrijgen.
 • Wat draagt een pentest bij aan uw organisatie?

  Dankzij een pentest krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de kwetsbaarheid van de IT-omgeving die u gebruikt en de gevolgen van deze kwetsbaarheid voor uw organisatie. Na afloop van de pentest ontvangt u een gedetailleerd rapport met onze bevindingen, inclusief de ernst van elke kwetsbaarheid en aanbevelingen voor verbetering. We plannen een afspraak om deze bevindingen en aanbevelingen met u te bespreken, waarbij we zorgen voor een heldere toelichting en beantwoording van eventuele vragen. Hierdoor kunt u vaststellen welke risico’s de hoogste prioriteit hebben en welke maatregelen passend zijn. Door uw cyberbeveiliging regelmatig te ‘testen’ en aan te scherpen, waarborgt u de continuïteit en kwaliteit van uw systemen.

  Dankzij een pentest krijgt u snel en gemakkelijk inzicht in de kwetsbaarheid van de IT-omgeving die u gebruikt en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw organisatie. Na afloop van de pentest ontvangt u een gedetailleerd rapport met onze bevindingen, inclusief de ernst van elke kwetsbaarheid en aanbevelingen voor verbetering. Op basis hiervan kunt u bepalen welke risico’s de hoogste prioriteit hebben en passende maatregelen nemen. Door uw cyberbeveiliging regelmatig te testen en aan te scherpen, waarborgt u de continuïteit en kwaliteit van uw systemen.

  Wat kan ISP voor u doen?

  Voorkomen is beter dan genezen. Daarom biedt International Security Partners een breed scala aan dienstverlening die u helpt uw systemen optimaal te beveiligen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden of wilt u een intake inplannen voor een pentest? Neem dan contact met ons op.

  Dienstenkaart aanvragen

  Evert Slaman, Hans Slaman - International Security Partners BV (ISP bv)
  Security awareness training

  Stappenplan pentest

  International Security Partners werkt volgens een gestructureerd stappenplan zodat we een effectieve pentest kunnen garanderen. 

  1. Voorbereiding

  We beginnen met het identificeren van de doelstellingen en beperkingen van de pentest, in overleg met uw team. Samen definiëren we de specifieke systemen, applicaties of netwerken die onder de loep moeten worden genomen. We zorgen voor de benodigde toestemming en communiceren duidelijk over de planning, mogelijke verstoringen en verwachtingen. We verzamelen alle relevante informatie over uw systeem, zoals netwerkdiagrammen en configuratiegegevens.

  2. Initiële analyse

  Onze experts voeren een initiële beoordeling uit van kwetsbaarheden in uw systeem. Op basis van deze analyse bepalen we welke specifieke testvorm het meest geschikt is. We verduidelijken en verfijnen de scope op basis van de initiële analyse en uw feedback.

  3. Testuitvoering

  We verzamelen informatie over uw systeem zonder het te verstoren, om mogelijke kwetsbaarheden en zwakke plekken te identificeren. Onze experts ontwikkelen een gedetailleerd aanvalsplan op basis van de verzamelde informatie waarbij we kiezen voor de methoden en tools die passen bij de gekozen testvorm. Daarna voeren we de daadwerkelijke test uit volgens het aanvalsplan, waarbij we realistische aanvallen simuleren en kwetsbaarheden proberen uit te buiten. Alle ontdekte kwetsbaarheden en succesvolle aanvallen worden nauwkeurig gedocumenteerd, inclusief gebruikte methoden en de impact die ze hebben op het systeem.

  4. Rapportage

  We formuleren een gedetailleerde pentest rapportage met onze bevindingen, inclusief de ernst van elke kwetsbaarheid. Onze aanbevelingen voor verbetering worden hierin opgenomen. We beoordelen de risico’s in termen van potentiële impact op uw organisatie en prioriteren de kwetsbaarheden. We plannen een bespreking om de bevindingen en aanbevelingen met u te delen, waarbij we zorgen voor een duidelijke uitleg en beantwoording van eventuele vragen.

  5. Opvolging en verbetering

  Natuurlijk ondersteunen we uw organisatie ook bij het implementeren van de aanbevolen verbeteringen. Regelmatige opvolging verzekert dat kwetsbaarheden adequaat worden verholpen. We adviseren periodieke pentests, bijvoorbeeld ieder jaar. Zo kunt u de beveiliging van uw systemen continu verbeteren, rekening houdend met veranderingen in de infrastructuur en technologie.

  Download de dienstenkaart Pentest

  Wilt u zekerheid over de veiligheid van uw website? Laat onze experts een pentest voor u uitvoeren. Ontdek en los kwetsbaarheden op voordat ze een bedreiging vormen.

  Dienstenkaart aanvragen

  Graag ontvang ik de menukaart Penetratietest

  Veelgestelde vragen

 • Wat kost een pentest?
  De kosten variëren afhankelijk van de scope en complexiteit van de test. International Security Partners biedt transparante prijsstelling op maat van uw behoeften.
 • Hoe lang duurt een pentest?
  Dat hangt af van de complexiteit en grootte van het systeem. Gemiddeld genomen varieert de duur van een pentest van enkele dagen tot enkele weken.
 • Hoe vaak moet u een pentest laten uitvoeren?
  Regelmatige pentests, bijvoorbeeld jaarlijks, worden aanbevolen om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cybercrime voor te zijn en om de eventuele zwaktes in wijzigingen in uw systeem op te sporen.