Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Twijfelt u aan de integriteit van uw relaties?

Vertrouwen ligt aan de basis van iedere goede relatie. Dat geldt ook zeker voor zakelijke relaties. Wilt u er zeker van zijn dat uw relaties de juiste bedoelingen hebben of bent u onlangs informatie tegengekomen die u heeft doen twijfelen over de integriteit van bepaalde (rechts)personen, bestuurders of een andere relatie? Dan is een integriteitsonderzoek op zijn plaats. Wij helpen u graag met een onafhankelijk, objectief en discreet onderzoek om de feiten boven tafel te krijgen.

Wat houdt een integriteitsonderzoek in?

Integriteit is een persoonlijke waarde – een integer persoon handelt eerlijk en oprecht. Wordt de integriteit van een werknemer, partner of relatie in twijfel getrokken, dan is het dan ook van groot belang dit goed te onderzoeken. Des te meer, omdat vermoedens van integriteitsschending in veel gevallen tot onrust leidt op de werkvloer. Een onafhankelijk, objectief onderzoek helpt u de feiten op tafel te krijgen. Wat is er waar van de beweringen? Wat zijn de normen en waarden van uw bedrijf? Wat heeft tot de beweringen geleid? Met de uitkomsten van het onderzoek heeft u, indien nodig, voldoende juridische gronden om vervolgstappen te nemen. Zo kunt u schade en schande (verder) voorkomen. Bovendien kan een onafhankelijk onderzoek ook een preventieve werking hebben.

Hoe ziet een integriteitsonderzoek eruit?

In geval van twijfels, bijvoorbeeld bij een conflict of interest, kunnen wij voor u het volgende doen:

  • Onderzoek naar personen of rechtspersonen en haar bestuurders;
  • Onderzoeken naar organisatiestructuren, -activiteiten en -relaties;
  • Onderzoek binnen de administratie (naar bijvoorbeeld onverklaarbare transacties).

Wilt u op voorhand meer zekerheid over de integriteit van uw relaties? Vanuit het perspectief van risicomanagement kunnen wij u helpen met onderstaande diensten:

  1. (Pre-employment) screening: een uitgebreid onderzoek waarbij de achtergrond van een sollicitant of nieuwe medewerker onder de loep wordt genomen. Met een screening brengen we het arbeidsverleden in kaart en checken we onder meer of het cv klopt met de werkelijkheid, of de opgegeven diploma’s daadwerkelijk behaald zijn en wat opgegeven referenten zeggen over de sollicitant. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe integer en betrouwbaar een kandidaat is;
  2. Screening rechtspersonen: een uitgebreid onderzoek waarbij de betrouwbaarheid en financiële situatie van een bedrijf of organisatie waarmee u in zee wilt gaan wordt gecontroleerd om eventuele risico’s te identificeren.
  3. Integriteitsaudit: hierbij wordt op een snelle en efficiënte manier de stand van zaken op het gebied van integriteitsbeleid en kwetsbaarheden in uw organisatie doorgelicht;
  4. Integriteitsworkshop: hierbij worden u en uw werknemers geconfronteerd met de bedreigingen en verleidingen die bij het werken in een integriteitsgevoelige functie aan bod komen.

Meer informatie

Twijfelt u aan de integriteit van een relatie of een situatie? Wij helpen u graag. Download voor een volledig overzicht onze dienstenkaart Fraude & integriteit of neem contact met ons op.

Graag ontvang ik menukaart Fraude en integriteit