Contract employment screening

Van een grote internationale provider hebben wij de opdracht gegund gekregen om voor hen screenings van nieuw personeel uit te voeren.

Pre-employment screening

Door personeel te screenen, toetst u  hun betrouwbaarheid en integriteit . Dit kan bij nieuw personeel via ‘pre-employment’ screening en bij medewerkers die al bij u werkzaam zijn door een zogenaamde ‘in-employment screening’.

Uitgangspunt bij het doen van een screening is altijd risico management. Door middel van een screening wordt vanuit de organisatie specifieke situatie gekeken in hoeverre er sprake is van een risico bij het aannemen van een nieuwe medewerker dan wel handhaven en/of promoveren van een medewerker. Wij vragen kandidaten om, via een beveiligde online omgeving, een op hun toekomstige werksituatie afgestemde integriteitstoets te doen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar hun CV en functie gerelateerde risico’s. De uitkomst van de integriteitstoets, het onderzoek en gesprekken met referenten vormen de input voor een persoonlijk gesprek van ons met de kandidaat. Na afronding van de screening ontvangt u van ons een integriteitsverklaring.

Voor meer informatie neemt u contact met ons op of leest u hier.