Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Veilig internetten in de zakelijke omgeving

Jaarlijks zorgt cybercrime voor circa 8,8 miljard verlies, driekwart daarvan komt voor de rekening van organisaties. Cybercriminaliteit richt zich dus voornamelijk op de zakelijke omgeving en zo blijkt een reëel risico. Organisaties die slachtoffer worden van cybercriminelen kunnen met ingrijpende consequenties te maken krijgen zoals: niet toegankelijke websites, virusbesmetting op het computernetwerk, geen toegang tot het computernetwerk en/of intranet, diefstal van privacy gevoelige en/of vertrouwelijke organisatiegegevens en hoge boetes op basis van de nieuwe wet-, regelgeving inzake datalek.

Om deze risico’s te beperken adviseren wij u het volgende:

  • Gebruik verschillende en sterke wachtwoorden. Een sterk wachtwoord is minimaal acht tekens lang en heeft de volgende onderdelen: hoofdletter, kleine letter, leesteken en een getal.
  • Laat wachtwoorden verplicht periodiek wijzigen.
  • Zorg ervoor dat uw software programma’s, zoals Chrome, Internet Explorer, Java,  geüpdatet worden en daarmee up-to-date zijn. Hierdoor beperkt u de kans op virussen.
  • Maak regelmatig een back-up van uw bedrijfsdata. Mocht er iets gebeuren, dan kunt u altijd nog terugvallen op de laatste back-up.
  • Zorg ervoor dat persoonsgegevens van klanten zorgvuldig worden opgeslagen en maak een protocol hoe te handelen in het geval van een datalekkage. Het lekken van persoonsgegevens en vervolgens niet adequaat en juist melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan namelijk leidden tot hoge boetes.
  • Ga zeer voorzichtig om met het geven van toestemming aan werknemers om met hun eigen apparaten zoals smartphones, tablets en laptops in te loggen op uw computernetwerk. Dit fenomeen, ook wel bekend onder de naam: ‘bring your own devices ‘, is heel verleidelijk maar zeker niet zonder risico. Overtuig u ervan dat die ‘devices’ voldoen aan de beveiligingsstandaards die u voor uw ICT-omgeving hanteert.

Bewustwording

Ondanks verschillende technische maatregelen blijft de zwakste schakel bij veilig internetten de gebruiker. Uit onze onderzoekspraktijk blijkt dat werknemers zich onvoldoende bewust zijn van de internet risico’s en de gevolgen daarvan. Speciaal hiervoor hebben wij een workshop ontwikkeld die werknemers bewust maakt van de gevaren en methodes op het gebied van cybercrime.

Wilt u meer informatie over de praktische vertaling van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent datalek en/of de workshop cybercrime neem dan contact met ons op. Voor meer informatie omtrent het onderwerp cybercrime klikt u hier.