Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Nieuwe wetgeving maakt doxing strafbaar

Goed nieuws op het gebied van online veiligheid: naar verwachting zal op 1 januari 2024 een nieuwe wet in werking treden die doxing strafbaar maakt. Doxing is het verzamelen, publiceren en verspreiden van persoonlijke informatie over een persoon zonder hun toestemming, meestal met kwaadwillende bedoelingen. De wet is dus een positieve ontwikkeling die ervoor zorgt dat politie en Openbaar Ministerie ruimere mogelijkheden hebben om op te treden.

Wat is doxing?

De term ‘dox’ is een afkorting van ‘document’ of ‘docs’. ‘Doxing’ is een online praktijk waarbij iemand doelbewust persoonlijke informatie over een individu verzamelt en openbaar maakt zonder hun toestemming. Deze persoonlijke informatie kan variëren van details zoals naam, adres en telefoonnummer tot zeer gevoelige informatie zoals financiële gegevens, medische dossiers, of zelfs bedreigingen en lasterlijke informatie.

De mogelijke gevolgen van doxing

Het doel van doxing is vaak om het slachtoffer kwetsbaar te maken of schade toe te brengen. Het verspreiden van persoonlijke informatie zonder toestemming is niet alleen een ernstige inbreuk op iemands privacy, maar het kan ook leiden tot concrete schade, zoals het verlies van een baan. Denk daarnaast aan reputatieschade, online en offline intimidatie en zelfs fysieke bedreigingen.

Wat betekent de nieuwe wet?

De Eerste Kamer stemde in juli dit jaar in met het wetsvoorstel, waardoor het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden strafbaar wordt gesteld. De nieuwe wet voorziet in een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een boete van maximaal 22.500 euro voor overtreders. In het geval van doxing gericht op bepaalde beroepsgroepen, zoals burgemeesters, politici, rechters, advocaten, journalisten en politieagenten, kan de maximale gevangenisstraf daarnaast met een derde worden verhoogd.

Voordelen van de nieuwe wetgeving

De nieuwe wet geeft de politie en het Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om doxing aan te pakken. Slachtoffers kunnen zelf een civiele procedure starten als ze weten wie de schadelijke content online heeft geplaatst. Zo wordt het mogelijk een schadevergoeding en de verwijdering van de content te eisen. Als de identiteit van de dader onbekend is, kunnen meldingen ook bij de internetproviders en online platforms die de content hosten worden ingediend. Deze hebben de verantwoordelijkheid om op te treden wanneer ze op de hoogte zijn van strafbare of onrechtmatige content op hun platformen of servers.

Maatregelen per oktober 2023

In aanloop naar de nieuwe wet zijn nu al diverse maatregelen getroffen. Zo kunnen in het Kadaster vanaf 15 oktober alleen notarissen, deurwaarders, makelaars en medewerkers van financiële bedrijven en overheidsinstanties nog standaard op naam zoeken. Overige gebruikers moeten een individuele aanvraag indienen. Personen die concrete bedreigingen ervaren kunnen tijdelijk hun persoonsgegevens laten afschermen. Daarnaast worden zakelijke gebruikers van het Kadaster vanaf 2024 verplicht om in te loggen met eHerkenning, en het Kadaster zal actiever bijhouden wie welke informatie heeft opgezocht in de registers. ISP juicht deze maatregelen toe: ze dragen bij aan betere privacybescherming en verkleinen het risico op doxing.

Actie ondernemen tegen doxing

Zelf kun je diverse maatregelen treffen om je te beschermen tegen doxing. Denk aan het minimaliseren van de persoonlijke informatie die je online deelt, het gebruik van sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie, de juiste privacyinstellingen en het vermijden van phishing. Daarnaast kan ISP ondersteuning bieden in de vorm van een cyber awareness training of een digital footprint onderzoek. Heb je vragen over doxing of heb je ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op voor een persoonlijk advies.