Fraude & Integriteit

Wie kan ik nu nog vertrouwen?

  • U krijgt informatie dat een ex-medewerker voor zichzelf is begonnen, terwijl u had afgesproken dat hij dit niet zou doen. Deze afspraak is zelfs vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Wat nu?
  • Er verdwijnen producten op de zaak en u denkt dat er sprake is van diefstal.

Dit zijn zomaar enkele situaties waar nader objectief onderzoek gewenst is. Vooral met de nadruk op objectief. Het onterecht beschuldigen van een werknemer of ex-medewerker kan tot grote materiele en immateriële schade leiden. Er is op dat moment behoefte aan een partner die, samen met u, een onderzoek instelt en daarbij rekening houdt met uw specifieke wensen.

Wij kunnen die partner voor u zijn. Wij hebben ruime ervaring als het gaat om het instellen van een onderzoek naar fraude en u te adviseren welke maatregelen u zou kunnen nemen om herhaling van dit soort gebeurtenissen te voorkomen.

Integriteit

Is screenen window dressing?

  • Ik zou graag mijn personeel laten screenen omdat ik het belangrijk vind voor mijn klanten en omdat ik betrouwbare mensen in mijn organisatie wil hebben. Hoe werkt het screeningsproces?

Er zijn tal van mogelijkheden om (nieuw aan te stellen) personeel te screenen. Onze visie op screenen is dat het vooral géén window dressing moet zijn. Kortom wij vinden dat screening onderdeel behoort te zijn van goed personeelsbeleid. Screening zou dan een vast onderdeel van uw werving- en selectiebeleid kunnen zijn. Hoe diep de screening moet gaan, wordt in gezamenlijk overleg bepaald. Het uiteindelijke doel is dat u onbezorgd kan blijven ondernemen met betrouwbaar personeel!