Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Een succesvolle organisatie valt en staat met de garantie van een veilige werkplek voor medewerkers. Uw medewerkers zijn tenslotte uw belangrijkste kapitaal. Heeft u een melding ontvangen van grensoverschrijdend gedrag of twijfelt u aan de veiligheid van uw collega’s? Voorkom schade, verstoorde werkrelaties of zelfs arbeidsconflicten en stel een objectief onderzoek in. Onze ervaren specialisten helpen u graag.

Ruim 35 jaar ervaring
Specialist in risico's als afpersing, ontvoering, bedreiging, fraude, en (informatie-)diefstal
ISO 27001 gecertificeerd

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

De term ‘grensoverschrijdend gedrag’ heeft de afgelopen jaren flink wat aandacht gekregen, onder meer door de me too-beweging. Toch verschillen de meningen nog steeds over wat we precies onder de term verstaan. Bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer denken we al snel aan ongewenst seksueel gedrag. Maar ook pesterijen, discriminatie, intimidatie, machtsmisbruik en sociale uitsluiting van collega’s valt onder grensoverschrijdend gedrag. In veel gevallen zijn mensen zich er niet van bewust dat het gebeurt. Als ook niet van de verstrekkende gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers. Maar ook een onterechte melding kan grote schade berokkenen. Juist daarom is een objectief onderzoek van groot belang.

Met een gedegen onderzoek stellen onze specialisten vast of er sprake is geweest van intimidatie, waar dit uit heeft bestaan, welke personen hierbij betrokken zijn geweest en wat de aanleiding was voor de intimidatie. Kortom, zij halen de onderste steen boven. Een onderzoek naar intimidatie op de werkvloer start altijd eerst met een analyse van de melding. De melder wordt geïnterviewd om alle gebeurtenissen helder te krijgen. Op basis hiervan kunnen de vervolgstappen bepaald worden. Belangrijke vervolgstappen zijn het uitvoeren van een tijdlijnanalyse, vervolginterviews doen en een heldere rapportage opstellen.

 • Tijdlijnanalyse
  Aan de hand van de informatie uit het interviewverslag maken we een visuele opzet van de melding met behulp van een tijdlijnanalyse. Hiermee maken we inzichtelijk of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, welke personen hier dan eventueel bij betrokken zijn en wat hun rol is. Door deze tijdlijnanalyse wordt er een duidelijk beeld geschetst van de situatie.
 • Aanvullende interviews
  In de meeste gevallen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijken meerdere personen betrokken te zijn. Bijvoorbeeld doordat zij getuige zijn geweest van machtsmisbruik of omdat ze nauwe connecties hebben met het slachtoffer of de dader(s). Mede door de eerder uitgevoerde tijdlijnanalyse wordt deze informatie zichtbaar. Op basis hiervan kunnen we aanvullende interviews houden.
 • Heldere rapportage
  Bij een melding van grensoverschrijdend gedrag is een correct opgestelde rapportage van essentieel belang voor u als werkgever, maar ook voor het slachtoffer. U wilt in het geval van een mogelijke rechtszaak, naar aanleiding van arbeidsrechtelijke maatregelen, alle feiten en omstandigheden op papier hebben staan. Met een heldere opgestelde rapportage kunt u de genomen maatregelen rechtvaardigen. Het door ISP opgestelde onderzoeksrapport voldoet aan alle eisen die de Nederlandse wet hieraan stelt.
 • Waarom zou ik een onderzoek uit laten voeren door een extern bureau?

  Door het onderzoek op de juiste wijze uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeker, heeft u de garantie dat iedere stap in het onderzoeksproces voldoet aan de rechterlijke toets. Consequenties van de verkeerde conclusies, zoals bijvoorbeeld de ontbinding van een arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding of reputatieschade, worden voorkomen door een dergelijk onderzoek.

  Bovendien lopen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer de emoties in veel gevallen hoog op. Doordat deze emoties de overhand nemen, is het lastig objectief te blijven. Het gevaar is dat vervolgstappen te overhaast genomen worden en er geen objectief, onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Dit kan tot extra emotionele schade leiden. Niet alleen bij slachtoffers, maar bij alle betrokkenen. Bedenk ook: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is niet altijd bewust. Een medewerker kan onbedoeld de verkeerde signalen ontvangen van een collega of juist onbewust de verkeerde signalen afgeven. Door het onderzoek op de juiste wijze uit te laten voeren door een ervaren onderzoeker, voorkomt u onterechte beschuldigingen en onnodige schade.

  Wat kan ik zelf doen bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

  Bij een melding van grensoverschrijdend gedrag binnen uw organisatie is het voor alle betrokkenen belangrijk dat zij weten wat te doen en hoe te handelen. Met een duidelijk protocol weten uw medewerkers waar zij zich kunnen melden wanneer zij of een collega slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. Wij ondersteunen u graag bij het opstellen van een dergelijk protocol. Belangrijke vuistregels zijn:

  • Behandel een melding altijd vertrouwelijk;
  • Ga zorgvuldig om met verkregen informatie;
  • Trek niet te snel conclusies;
  • Schakel een onafhankelijk bureau in voor verder onderzoek

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen over ons onderzoek bij grensoverschrijdend gedrag of heeft u een melding ontvangen van (mogelijke) grensoverschrijdend gedrag? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

  Graag ontvang ik menukaart Fraude en integriteit

  Neem contact met ons op
  Evert Slaman
  Algemeen directeur