Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Cybercrime, de cijfers

‘In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor.’

 

 

In het najaar van 2018 heeft het CBS, in samenwerking met de politie, als pilot een onderzoek uitgevoerd naar digitale veiligheid en criminaliteit. Ruim 38.000 Nederlanders hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Totale slachtofferschap digitale criminaliteit in 2018
Bijna 1 op de 12 internetgebruikers (8,5 procent) is slachtoffer geweest van digitale criminaliteit. Dit betreft 1,2 miljoen inwoners van 12 jaar of ouder.

Cybersecurity
Uit het onderzoek kwam naar voren dat één op de 5 internetgebruikers nooit backups maakt; 1 op de 10 zei nooit computerprogramma’s (bijvoorbeeld besturingssysteem, virusscanner of
internetbrowser) te updaten of te vernieuwen. Eveneens 1 op de 10 beschermde de
toegang tot de apparatuur nooit met toegangscodes, wachtwoorden en dergelijke.
(Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2019/29/digitale-veiligheid-criminaliteit-2018)

Preventie en awareness
Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat er op het gebied van cyberveiligheid, preventie en awareness nog veel te winnen valt. Wij kunnen u hierbij ondersteunen. Bekijk hier ons dienstenaanbod voor cybersecurity. Wilt u liever een persoonlijk advies neemt u dan contact met ons op via 0320 284141 of gebruik het contactformulier.

Onderstaand hebben wij enkele cijfers uit dit onderzoek samen gevat. Het volledige onderzoek kunt u vinden op de website van het CBS

Hacken
Bij hacking probeert iemand zonder toestemming binnen te dringen in andermans computer.
Een op de 50 internetgebruikers (1,8 procent) is slachtoffer geweest van een
of meer gevallen van hacken, waarbij gegevens zijn verstoord, geblokkeerd, gestolen en/of misbruik werd gemaakt van email-accounts of profielsite. Bij meer dan de helft was ingebroken op hun sociale media account.
De meest voorkomende oorzaak is dat daders makkelijk in het bezit van wachtwoorden komen.

Vermogensdelicten
Een op de 20 twintig internetgebruikers (4,6 procent) is slachtoffer geweest van een of meer vermogensdelicten.

Fraude via het betalingsverkeer
Minder dan 1 procent van de internetgebruikers werd slachtoffer van fraude via het betalingsverkeer. Daarbij werd geld van de rekening gehaald en/of betalingen
gedaan en/of op naam van het slachtoffer een lening, abonnement, goederen of diensten verkregen.
Bij slachtoffers waarbij geld van de rekening werd gehaald, gebeurde dit vooral door
phishing en hacking. Naast phising en hacking werden mensen slachtoffer van Wangirifraude.

Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Bij wangiri-fraude gaat de telefoon slechts één keer over, en u ziet een gemiste oproep. Fraudeurs hopen dat u uit nieuwsgierigheid terugbelt naar het nummer, wat erg duur is.

Identiteitsfraude zonder financiële schade
Van identiteitsfraude zonder financiële schade werd in 2018 1 procent van de internetgebruikers slachtoffer. Plegers van identiteitsfraude deden dit met als doel om geld van de rekening van het slachtoffer te halen of betalingen te doen. Een ander doel was een lening, abonnement, goederen of diensten aan te vragen op naam van het slachtoffer.

Phishing
Vijfendertig procent van de internetgebruikers gaf aan dat ze in aanraking kwamen met
phishing, voornamelijk via nepmails. Het gaat dan om bijvoorbeeld voorschotfraude,
microsoftscam, wangirifraude of pogingen tot afpersing.

Bij voorschotfraude proberen oplichters hun slachtoffer te bewegen tot vooruitbetaling van een geldbedrag in afwachting van bijvoorbeeld een deel van de winst. Bij microsoftscam vindt er telefonisch contact plaats met iemand die zich voordoet als medewerker van Microsoft of een ander softwarebedrijf. In het gesprek wil de crimineel u doen geloven dat er problemen op uw computer zijn ontdekt die tegen betaling opgelost kunnen worden.

Vooral afperspogingen hebben een grote impact: van degenen die er niet intrapten,
ondervond 1 op de 3 emotionele gevolgen, vooral boosheid, en een vergelijkbaar
aandeel heeft minder vertrouwen in de digitale veiligheid.

Meer informatie
Via de  website van het CBS blijft u op de hoogte van feiten en cijfers op het gebied van cyber criminaliteit. Op de website van de politie is veel informatie te vinden over maatregelen die genomen worden en hoe u aangifte kunt doen van cyber criminaliteit.