Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Wij zijn niet interessant voor cybercriminelen

Wij zijn niet interessant voor cybercriminelen

Misschien wel de meest opmerkelijke en veelzeggende uitspraak die het onderzoek van criminologe Romée Boer heeft opgeleverd. Voor het afronden van haar studie Forensische Criminologie, deed zij onderzoek naar cyberweerbaarheid binnen de industriële sector van het mkb.

“Hoe cyberweerbaar is de industriële sector van het mkb en welke factoren spelen hierbij een rol?”

Dit was de vraag die tijdens het onderzoek centraal stond. Naar aanleiding van deze onderzoeksvraag kwamen enkele opmerkelijke zaken naar boven, te weten:

  • De onderzochte bedrijven vinden zichzelf niet interessant genoeg voor een cybercrimineel. Ze achten de kans om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit niet waarschijnlijk. Waarbij ze de mening waren toegedaan dat indien hun bedrijfsinformatie in handen van cybercriminelen komt ze daar weinig hinder van zullen ondervinden: ‘onze bedrijfsinformatie is niet interessant genoeg, dus daar hebben ze niet veel aan’, was een uitspraak van een van de geïnterviewde.
  • De bedrijven die bovenstaande mening waren toegedaan hebben op het gebied van ICT-security minimale beveiligingsmaatregelen getroffen.
  • Er door de onderzochte bedrijven weinig aandacht werd besteed aan het bewustzijn onder medewerkers op het gebied van cybercriminaliteit. In de gevallen dat er binnen bedrijven wel aandacht werd besteed aan het bewustzijn onder medewerkers zagen we dat dit eenmalig was en geen structureel karakter had.

cyberweerbaarheid

 

De onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen na analyse van de resultaten uit de door onze klanten ingevulde cyberrisico analyses. Daarnaast heeft Romée Boer verschillende interviews afgenomen bij medewerkers van bedrijven binnen de industriële sector van het mkb. Deze medewerkers bekleedden allemaal een leidinggevende functie.

De bevindingen uit het onderzoek zijn samengevat in een spreadsheet, deze kunt u hier downloaden.

 

 

Wij zijn niet interessant voor cybercriminelen is de grootste misvatting bij ondernemers

Verder bleek uit dit onderzoek dat ondernemers van mening zijn dat hun data niet interessant is voor cybercriminelen, en daarmee hun organisatie ook niet. Wat een misvatting is, omdat cybercriminelen veelal hun aanvallen op fouten c.q. zwakke plekken in besturingssystemen en/of software programma’s richten. Dit met als doel de bedrijfsvoering van bedrijven lam te leggen en hen zodoende te dwingen tot het overmaken van een grote som geld.

Het feit dat ondernemers deze zienswijze er op nahouden maakt ze extra kwetsbaar voor aanvallen van cybercriminelen.

Vergelijk het met vissen in een hele grote vijver. De crimineel gooit zijn hengel uit in de vorm van bijvoorbeeld een geïnfecteerde e-mail. De vis die toehapt is het slachtoffer, zijn systemen worden gegijzeld en bedrijfsprocessen liggen stil. Door het betalen van een grote som geld zullen de systemen weer vrijgegeven worden. Dit allemaal ongeacht de aard van uw bedrijfsdata.

Verhoog uw cyberweerbaarheid

Vanuit onze dagelijkse praktijk weten wij dat elke onderneming slachtoffer kan worden van cybercriminelen. Ook weten wij dat de schade die opgelopen kan worden door cyber criminaliteit, een organisatie veel schade kan toebrengen. Zowel financiële- als reputatieschade.

Oplossingen

Voor het verhogen van uw cyberweerbaarheid, bieden wij verschillende diensten:

Daarnaast kunnen wij voor u een cyber risicoanalyse uitvoeren, waarmee we de cyberweerbaarheid van uw organisatie voor u in beeld kunnen brengen.

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Romée Boer via telefoonnummer 0320 284 141.

Bent u onlangs slachtoffer geworden van cybercriminaliteit, en heeft u direct ondersteuning nodig?

Neem dan contact met ons op, in geval van nood zijn wij 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0320 284141.