Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Wat doet u na bedreiging?

Onlangs is een interim bestuurder van zorginstelling Humanitas opgestapt, omdat hij onder vuur kwam te liggen nadat bekend werd wat zijn salariëring was geweest in de maand juli. Naar aanleiding hiervan ontstond er nogal wat commotie, in de media en natuurlijk ook binnen de instelling. Dit tekent de huidige kritische houding van onze samenleving ten opzicht van verdiensten van bestuurders in met name de publieke sector.

Echter dat mensen als gevolg van deze kritische houding bedreigd gaan worden is zeer onwenselijk, maar helaas wel de realiteit. Wat kunt u doen wanneer u bedreigd wordt?

Ons advies is om een bedreiging altijd serieus te nemen. Meldt de bedreiging bij de politie. Probeer feiten te achterhalen wie de bedreiger kan zijn, want het is namelijk van belang om een goede inschatting te kunnen maken van de bedreiger en zijn motieven/achtergronden. Op basis daarvan kunnen eventuele beveiligingsmaatregelen getroffen worden.

Wilt u hierover meer informatie, klik hier.

Lees ook hier hoe wij een andere zorginstelling hebben geholpen orde in de chaos te creëren en reputatieschade te voorkomen.