Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Reputatie en continuïteit Zorginstelling in gevaar

Het bestuur van een zorginstelling riep de ondersteuning van ons crisisteam in vanwege het ontstane risico op reputatieschade van haar organisatie.

De organisatie stond onder grote druk vanwege opgelegd toezicht van de inspectie voor de volksgezondheid in combinatie met interne onrust als gevolg een reorganisatie. De situatie zoals die werd aangetroffen was te omschrijven als zeer onrustig, hectisch en daardoor risicovol. Externe stakeholders, zoals: de inspectie, vakbonden en samenwerkingspartners verloren het vertrouwen in de organisatie. De reputatie en continuïteit van de organisatie evenals de integriteit van het bestuur was in gevaar.

Op basis van een analyse van de risico’s werden een aantal scenario’s uitgewerkt en werden stakeholders in kaart gebracht. Vervolgens werd met behulp van een strategiekwadrant op basis van de scenario’s een strategie gekozen.

De strategie werd vervolgens uitgewerkt in verschillende acties, maatregelen en een crisiscommunicatieplan.

 Deze gestructureerde aanpak zorgde ervoor dat er orde in de chaos ontstond en het bestuur met de directie weer grip op de situatie kregen. Met als resultaat opheffing van het opgelegde toezicht, een hersteld vertrouwen bij de externe toezichthouders en rust in de organisatie.