Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Trends en ontwikkelingen op het gebied van activistische groeperingen

Online wordt over al het mogelijk denkbare gesproken. Ook over organisaties en individuen. Mensen met eenzelfde visie vinden elkaar online gemakkelijk en vormen activistische groeperingen waarin gezamenlijke visies versterkt worden met (des)informatie. Alexander van Hees en Tom Bokkers, Consultants Business Intelligence bij International Security Partners, vertellen over de huidige trends binnen deze groeperingen. Want waarom is het monitoren van sentimenten binnen die groepen juist voor organisaties van belang?

Oldschool beveiliging is niet toereikend

Veel organisaties vliegen beveiliging tegenwoordig nog ‘oldschool’ aan. Denk aan beveiligingscamera’s, firewalls, hekwerken en interne procedures voor veiligheid. Het hoeft geen probleem te zijn dat het huisadres van de CEO te vinden is, maar vanuit het perspectief van risicomanagement is het wel van belang om dit te weten. Als werkgever ben je namelijk verplicht om de veiligheid van je werknemers te beschermen. Het is dan ook een gemiste kans om niet in kaart te brengen wat het sentiment jegens deze informatie en deze persoon – en dus het risico – is. 

Actualiteiten vormen een risico op dreiging

Grote groepen mensen haken aan op actualiteiten, wat dreiging kan veroorzaken voor een bedrijf of individu. Denk aan de oorlog in Oekraïne, corona of investeringen in bepaalde sectoren. Bokkers licht toe waarom dat van belang is: “Je merkt dat het begint bij de context waarin een organisatie activiteiten uitvoert. Daar kunnen mensen iets van vinden. Denk aan een nieuwsbericht waarin naar voren komt dat zij activiteiten uitvoeren in Rusland. Wij zien dan dat de aandacht op een organisatie of op bepaalde sleutelfiguren komt te liggen.” 

De vicieuze cirkel van informatiedeling

Online weten gelijkgestemden elkaar én deze informatie gemakkelijk te vinden. Van Hees: “Dit leidt tot een vicieuze cirkel van informatiedeling waarbij er geen ruimte is voor een gezond tegengeluid.” Naast dat content die een andere mening ventileert simpelweg niet in het algoritme van dit individu terecht komt, is men ook niet op zoek naar een alternatief perspectief. De een deelt een mening, een ander bevestigt deze en tot slot wordt er tot daadwerkelijke actie aangespoord. Het ‘roepen’ van een mening, wellicht ondoordacht of zonder kwade intenties, leidt zo tot confrontaties met organisaties.

Kritiek op de democratische rechtsorde

In een gezonde democratische rechtsorde kan men ongehinderd kritiek leveren op instanties. Tijdens de coronapandemie ontstond echter een zeer kritische houding ten opzichte van overheid, wetenschappers en deskundigen. Onder dergelijke kritische, activistische groeperingen vallen onder andere anti-institutioneel extremisten, complotdenkers en klimaatactivisten. Met name de anti-institutioneel extremistische groeperingen worden door de AIVD en NCTV beschouwd als ernstige dreigingen voor de democratische rechtsorde. Dat betekent een mogelijke dreiging van geweld op korte termijn en een ernstige dreiging op de lange termijn.

Kwaadaardige elite ‘aan de knoppen’

Anti-institutioneel extremisten stellen dat ‘de elite’ mensen wil onderdrukken, tot slaaf wil maken of vermoorden. Zij geloven in een zogenaamde ‘kwaadaardige elite’, die een vooropgezet plan zou hebben om burgers bewust kwaad te doen. Diverse actuele onderwerpen worden met deze elite in verband gebracht als zijnde bewijs voor het bestaan van die kwaadaardige elite en het gegeven dat zij ‘aan de knoppen’ zitten. 

Autonomen en klimaatactivisten

Een andere groep noemt zichzelf de autonomen. Zij onttrekken zich aan de Nederlandse wetten en regelgeving en weigeren belasting, boetes of huur te betalen. Daarnaast voeren klimaatactivisten op steeds grotere schaal acties, zowel in hoeveelheid als in ernstigheid. Beide groepen zijn al geruime tijd aan het toenemen in aantallen, extremiteit van ideeën en bereidheid tot het overgaan tot actie. Bokkers: “Stel, je hebt investeringen in fossiele zaken, reken er maar op dat er genoeg groeperingen zijn die daar wat van vinden.” 

Trends als katalysators van geweldsdreiging

Diverse trends zijn katalysators voor de groei van activistische groeperingen en de groeiende geweldsdreiging die hiermee gemoeid is. De huidige samenleving polariseert al jaren. Verruwing gecombineerd met de gewaande online anonimiteit verlaagt de drempel tot (online) agressie. Daarnaast wordt het steeds lastiger om te checken wat wel en niet waar is: fake news is zo gemakkelijk te creëren en zo wijdverspreid dat het, zeker in de tunnel van een bepaalde visie, niet van ‘echt’ te onderscheiden is.

Het monitoren van sentiment

Het sentiment kan dus ook op ieder ogenblik veranderen. Het monitoren van berichten waaruit dat sentiment blijkt is daardoor een taak die 24/7 uitgevoerd moet worden. ISP heeft hier een speciale dienst voor: Business Intelligence. Van Hees: “Het is een vertaalslag. Het verzamelen van de data gebeurt semi-automatisch. Maar de vertaalslag, dus het kwalitatief vertalen van die data naar wat het nou eigenlijk betekent voor de klant is puur mensenwerk”.

Ook Business Intelligence toepassen?

Bokkers: “Business Intelligence zorgt ervoor dat wij niet pas aanslaan wanneer er daadwerkelijk een woonadres gedeeld wordt, we zitten daar al een aantal stappen voor. Wij kunnen inschatten wat het dreigingsniveau is, maar ook welke maatregelen daarbij genomen kunnen worden.” Bent u benieuwd of Business Intelligence ook voor uw bedrijf van belang kan zijn? Neem gerust contact met ons op.