Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Screening zakenrelatie

Regelmatig krijgen wij het verzoek van opdrachtgevers om een zakenrelaties te screenen. Hierbij gaat het vaak om organisaties met een sterk maatschappelijke functie en –verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan woningbouwcorporaties, pensioenfondsen en – uitvoerders. Ook vastgoedondernemingen en bouwbedrijven maken regelmatig gebruik van onze diensten op dit gebied.

Recent kregen wij het verzoek van een woningbouwcorporatie om een zakenrelatie te screenen waarmee zij gezamenlijk vastgoed wilden aankopen. Onze opdrachtgever wilde graag weten wat de betrouwbaarheid is van die zakenrelaties en haar bestuurders waarmee zij deze samenwerking aan wilden gaan. Hiermee wilde zij voorkomen met louche partijen in zee te gaan, omdat zij zich realiseerde dat dit grote gevolgen voor de organisatie kan hebben. Behalve het beperken van operationele en/of financiële risico’s is het beschermen van het imago en de reputatie voor onze opdrachtgevers een belangrijke overweging.

Om de betrouwbaarheid van deze rechtspersoon te toetsen werd een uitgebreid achtergrondonderzoek ingesteld. Dit gebeurt altijd met instemming van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, zo ook in dit geval. Hiervoor werd een toestemmingsverklaring en een online-vragenlijst ingevuld.

Uit het achtergrondonderzoek werd de organisatiestructuur van een rechtspersoon in kaart gebracht en schematisch weergegeven. Bovenstaande  afbeelding is, op basis van fictieve informatie, daarvan een voorbeeld.

De betrokken bestuurders, aandeelhouders, maar ook moeder- en zustermaatschappijen en andere handelsnamen werden daarbij in beeld gebracht.

Ook de historie van de rechtspersoon werd onderzocht, evenals eventuele bijzonderheden in kredietwaardigheid en betalingsgedrag. Daar bleken er geen negatieve betaalervaringen geregistreerd te zijn en ook vanuit de jaarrekeningen bleken geen indicaties voor twijfel of zorgen. Daarnaast werden in openbare internetbronnen de trackrecord en reputatie van de rechtspersoon en betrokken bestuurders onderzocht.

Uit de verschillende geïnterviewde referenten – een accountant en een accountmanager van een bancaire kredietverstrekker – werden gedetailleerde ervaringen geschetst over de langdurige zakelijke relatie die er onderling was. Ook vond er een interview met de bestuurders zelf plaats.

Nadat zij ook een Verklaring omtrent Gedrag konden overleggen, werd alle informatie geanalyseerd en werd er een rapport opgesteld. Omdat er geen enkele indicatie was voor eventuele risico’s in de samenwerking (juist het tegendeel bleek uit alle informatie), volgde op basis van de vraagstelling een positief advies naar onze opdrachtgever.

Wilt u meer informatie over screening rechtspersonen neem dan contact met ons op.