Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Screening; Waarop te letten

Pre employment screening wordt voor steeds meer ondernemers een vast onderdeel van het sollicitatie proces. Door deze ontwikkeling komen er ook steeds meer onderzoekbureaus op de markt die screening aanbieden onder de noemer Validatie.

Als u voornemens bent om pre employment screening in te voeren, en daarvoor gebruik wenst te maken van de diensten van een hierin gespecialiseerd bureau, is het goed om te weten waar op te letten en wat de verschillende mogelijkheden van screening zijn.

Middels dit artikel doen wij u een handreiking, welke u kan helpen bij het maken van de door voor uw situatie juiste keuze.

Waarom screening?

Van belang is om helder te hebben wat nu de drijfveren van de organisatie zijn om pre- employment screening in te voeren. Is dat om te voldoen aan wet- en regelgeving, of is dat vanuit het oogpunt van risicomanagement?

Voldoen aan wet- en regelgeving

Wanneer u voor screening kiest vanwege het voldoen aan wet- en regelgeving dan kunt u met validatie volstaan.

Toelichting: Het controleren van informatie op juistheid en volledigheid, lees het valideren van informatie, volstaat hierbij. Validatie kan worden gezien als de meest eenvoudige vorm van screening. Bij validatie wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Klopt de gegeven informatie?’

vanuit het oogpunt van risicomanagement

Wanneer u voor screening kiest met als doel het terugdringen van risico’s dan is een persoonsgericht onderzoek in het kader van screening de beste oplossing.

Toelichting: Bij een persoonsgericht onderzoek wordt getoetst en beoordeeld in hoeverre de aanstelling van een werknemer zich verhoudt tot organisatie- en of functie specifieke risico’s. Dit vereist een inhoudelijke beoordeling van informatie in relatie tot organisatie- en functie specifieke risico’s.

Enkele voorbeelden

Aan de hand van onderstaande voorbeelden geven wij aan wat de verschillen zijn tussen validatie en een persoonsgericht onderzoek.

CV controle

Validatie: heeft de kandidaat tijdens de vermelde periodes bij deze werkgever gewerkt.

Screening: heeft de kandidaat tijdens de vermelde periodes bij deze werkgever gewerkt, waarom is het dienstverband beëindigd, wat waren de prestaties van de kandidaat bij deze werkgever, hoe beoordeelt die werkgever de integriteit van de kandidaat

Financiële check

Validatie: heeft de kandidaat een BKR registratie.

Screening: heeft de kandidaat een BKR registratie, waarom? Wat is het (potentiele) risico voortvloeiende uit deze registratie voor uw onderneming?

Social media

Validatie: heeft deze kandidaat een social media account

Screening: heeft deze kandidaat een social media account, wat doet deze kandidaat online, zou dit mogelijk schade kunnen opleveren voor het imago van uw onderneming

Wilt u hulp bij de keuze van screening of heeft u kandidaten die u wilt laten screenen? Neemt u dan contact met ons op!

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze tarieven? Vraag dan geheel vrijblijvend onze menukaart screening op via sales@ispbv.nl