Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Risico’s bij het reizen naar het buitenland Deel 2: Wettelijke verplichtingen van de werkgever

Werknemers die in opdracht van hun werkgever tijdelijk of voor langere tijd werkzaamheden in het buitenland uitvoeren zijn tegenwoordig niet meer ongewoon. Een werkgever kan aansprakelijk gesteld worden voor de schade die een werknemer kan oplopen tijdens zijn buitenland reis. Lees hier meer over deze wettelijke verplichting.

 

Een werknemer die voor zijn werk een aantal dagen verbleef op een compound in Haïti, is twee maanden later overleden als gevolg van een beet van een met rabiës geïnfecteerde jonge hond. Wie zal hier aansprakelijk gesteld worden?

 (Klik hier voor de uitspraak van de Rechtbank van Amsterdam)

 

Wat houdt de wettelijke verplichting van de werkgever in

Een werkgever heeft een wettelijke zorgplicht, deze zorgplicht is niet alleen van toepassing wanneer medewerkers binnen een onderneming in Nederland werkzaam zijn maar ook wanneer zij voor een onderneming zakelijke reizen afleggen.

Artikel 3 van de ARBO wet stelt het volgende: De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening.

Schiet de werkgever te kort in zijn zorgplicht, dan is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die deze in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.

Hoe invulling te geven aan deze wettelijke verplichting c.q. zorgplicht

Wanneer werknemers naar het buitenland reizen is van belang dat ze gewezen worden op de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. Onderdeel van deze voorlichting is hoe risico’s kunnen worden voorkomen en weten wat te doen ingeval van een incident.

Naast voorlichting aan medewerkers dient een werkgever voorzieningen te treffen waarmee een medewerker bij een incident in het buitenland, adequate hulp geboden kan worden.

Wat kan International Security Partners voor u betekenen

Gaan uw werknemers voor kortere of langere periodes naar het buitenland dan kan International Security Partners u en uw werknemers ondersteuning bieden.

Dankzij ons internationale netwerk van security professionals kunnen wij een zorgvuldig reis- en verblijfsadvies voor u samenstellen. Hierbij brengen wij met behulp van dit internationale netwerk de actuele situatie van het betreffende land of de regio in kaart. We maken inzichtelijk welke veiligheidsrisico’s er kunnen zijn en stellen een specifieke landenrapportage op. Dit helpt om te bepalen op welke manier u de reis het beste kunt vormgeven en welke voorzorgsmaatregelen hierbij getroffen moeten worden.

Neem contact op met ons op via 0320 284 141 of via sales@ispbv.nl . U kunt natuurlijk ook gebruik maken van ons contactformulier.

Heeft u deel 1: Identiteitsfraude gemist van onze serie ‘Risico’s bij het reizen’, klikt u dan hier om dit artikel te lezen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en lees Risico’s bij het reizen naar het buitenland deel 3: Voorlichting in onze volgende editie.