Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Privé-veiligheid: steeds minder vanzelfsprekend

Als ondernemer bent u dag in dag uit bezig met uw bedrijf of organisatie. Het eist uw volledige aandacht op. Elke dag. Het is ook een van de redenen dat het zo goed gaat met uw bedrijf. Dat succes brengt voordelen met zich mee, maar ook risico’s. U heeft het misschien niet door, maar uw privé-veiligheid en die van uw geliefden is daardoor geen gegeven meer. “Gelukkig worden steeds meer cliënten zich steeds bewuster van die kwetsbaarheid,” vertelt Hans Slaman, algemeen directeur bij International Security Partners. “ISP helpt hen graag met hun veiligheid met de diensten van de Family Security Office.”

Het moge duidelijk zijn, wanneer het gaat om de diensten van onze Family Security Office gaat het niet om het beveiligen van een doorzonwoning. Het gaat om de vermogenden, directeur-grootaandeelhouders, bestuurders en/of sleutelfunctionarissen van organisaties en mensen die veelvuldig in de publiciteit komen. Slaman: “Bij hen is hun kwetsbaarheid niet top-of-mind, terwijl ze er goed aan zouden doen daar meer over na te denken.” ISP helpt ze. Niet alleen met het formuleren van een beveiligingsplan, maar ook advies bij de uitrol en een 24-uursservice om zo snel mogelijk te schakelen in het geval van vermoedens en incidenten.

De werkwijze van ISP

Dat onze privé-omgeving steeds kwetsbaarder wordt heeft meerdere redenen. Naast het feit dat ons leven zich steeds meer online afspeelt en we daardoor (onbewust) gevoelige informatie doorspelen, manifesteert het zich ook op andere manieren. In het geval van de ondernemer begint dat soms al bij de KVK. “Wat de meeste (nieuwe) ondernemers zich niet realiseren is dat de KVK een informatiebaken voor de criminaliteit is. Daar liggen je gegevens voor het oprapen en kunnen ze misbruikt worden.” Daarbij speelt ook het feit dat de politie steeds minder wordt aangekeken wanneer het gaat om het oplossen van bepaalde zaken. “Vroeger bestond het woord ‘fraude’ nog niet eens, kon je gewoon binnenlopen als er iets mis was. Tegenwoordig moet je een afspraak maken om aangifte te doen, en is het vervolgens niet eens zeker of er iets mee wordt gedaan. We weten allemaal dat de politie te kampen heeft met onderbezetting. Da’s geen aanval op de politie, maar helaas de harde realiteit.” Oftewel: allemaal ingrediënten die de behoefte aan de diensten van onze Family Security Office vergroten. 

Hoe ISP van start gaat

Als een cliënt onze diensten nodig heeft, wordt er begonnen met een risicoanalyse. “Dat betekent dat we een diepteinterview doen om te kijken wat de wens en aanleiding is. Is het bijvoorbeeld preventief of op basis van een eerder incident?” Vervolgens wordt er in kaart gebracht of de cliënt zelf al maatregelen heeft genomen, en waar die uit bestaan. Wanneer het om het beveiligen van een woning en/of terrein gaat, wordt deze grondig onderzocht. “Met die informatie maken wij een opzet voor een family security-plan.” Dat plan moet tot een situatie leiden waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Niet alleen thuis, maar ook op het werk of op reis. 

Het beveiligingsplan wordt opgesteld aan de hand van mogelijke scenario’s rondom de woning en/of het terrein. “Daarbij toetsen we het scenario en vergelijken we de ‘beveiligde’ situatie met de ‘normale’ situatie, en brengen we de verschillen grafisch in beeld en daarmee de ‘winst’ in kaart.” Die winst is de verminderde kwetsbaarheid, de effecten van de investeringen die worden gedaan met inschakelen van de hulp van ISP.

Security architect en meer

Het formuleren van een beveiligingsplan is het begin, maar daar stopt het werk van het Family Security Office zeker niet. Slaman: “Daarom noemde iemand ons laatst een ‘security architect’. En dat klopt ook wel, wij ‘ontwerpen’ het plan en houden het overzicht, de specialisten, zoals de installateur, doen de uitvoering waarbij wij erop toezien dat het beveiligingsplan gerealiseerd wordt zoals het oorspronkelijk is ontworpen .”Wie die specialisten zijn, maakt niet uit. Zolang ze qua deskundigheid, ervaring, betrouwbaarheid en ervaring door zowel de cliënt als ISP goed worden bevonden. Bij de uitvoering is ISP wel nodig voor dat beetje extra. “Neem bijvoorbeeld een beveiligingsinstallateur. Wij geven aan waar alarmen het beste geplaatst kunnen worden. De meeste installateurs doen dat met genummerde zones. Dus ‘Zone 20’ is het hek. Voor de cliënt is dat niet duidelijk genoeg en daarom maken wij bijvoorbeeld een plattegrond voor extra verduidelijking.” Dat zijn de extraatjes die nodig zijn om het verschil te maken bij het melden van een incident bij de meldkamer.

Wanneer het plan is uitgerold, houdt ISP toezicht op de totale veiligheidszorg in kwestie. “Zo onderhouden we contact met verschillende partijen. Denk aan de alarmcentrale, surveillancediensten en wijkagenten, maar ook de installateurs. In alle gevallen is ISP de ‘middle man’, de spin het web die als verlengstuk van de cliënt het communicatieve en administratieve verkeer met haviksogen in de gaten houdt. “Daarbij wordt de cliënt in kwestie dus volledig ontzorgd en ontbonden van de hierboven partijen. Dat regelen wij.” Zo komen de gegevens niet meer in kwetsbare administratieve systemen terecht. Wat voor werkzaamheden of diensten er ook verricht worden, ISP zit ertussen, en regelt de betaling, zonder dat daarbij gegevens worden prijsgegeven. “En met onze 24-uurs Response service kan er altijd gebeld worden en snel geschakeld worden. Op het moment wanneer het ertoe doet, zoals bij een incident, maar ook wanneer er iets verdachts gebeurt.”

Wilt u (nieuwe) veiligheidsincidenten voorkomen? ISP begeleidt, ondersteunt en adviseert u graag. Wij helpen u de continuïteit van uw bedrijf of organisatie te waarborgen. Neem voor meer informatie contact met ons op.