Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Praktijkvoorbeelden (pre-) employment screening

Eén van de diensten die wij mogen leveren aan onze opdrachtgevers is (pre-) employment screening. In de praktijk van (pre-) employment screening komen wij in aanraking met verschillende situaties die risico’s voor onze klanten kunnen opleveren. Deze kennis en ervaringen delen wij graag met u in de vorm van een tweetal praktijkvoorbeelden.

Risico’s vanuit financiële check

Tijdens de screening van een kandidaat voor een functie bij een zorginstelling kwam naar voren dat deze persoon over zeer beperkte financiële middelen beschikte. Aanvullend hierop kwam tijdens de financiële check aan het licht dat deze persoon, woonachtig in een koopwoning, al voor langere periode huurtoeslag ontving. Dit duidde op het risico van mogelijk frauduleus handelen voor de betreffende opdrachtgever. Er is dan ook besloten om deze kandidaat niet aan te stellen voor de openstaande functie.

Risico’s vanuit referent interview

Bij de aanstelling van een medewerker voor in een productieomgeving werden wij gevraagd om een pre-employment screening screening uit te voeren. In de online vragenlijst had de kandidaat aangegeven in het arbeidsverleden geen arbeidsconflicten te hebben gehad. Hiernaast werd zichtbaar na analyse van de opgegeven CV, dat het arbeidsverleden van de kandidaat veelal uit korten dienstverbanden bestond en het over een aantal perioden onduidelijk was welke werkzaamheden de kandidaat had uitgevoerd.

Een door de kandidaat opgegeven referent vertelde tijdens een telefonisch interview dat de kandidaat de organisatie verlaten had met een arbeidsconflict, hierbij was tevens sprake geweest van een rechtszaak. De reden van het arbeidsconflict was dat de kandidaat vertrouwelijk informatie gelekt had.

De tegenstrijdigheden in de onlinevragenlijst in relatie tot het gesprek met de referent, de vele korte dienstverbanden en een aantal onverklaarbare perioden in het arbeidsverleden heeft onze opdrachtgever doen besluiten om deze kandidaat niet aan te stellen.

Bovenstaand heeft u een tweetal voorbeelden uit onze praktijk kunnen lezen. Deze praktijkvoorbeelden geven nog maar eens aan hoe belangrijk het is voor u als werkgever om te weten wie u aanstelt voor een nieuwe functie.

Indien u naar aanleiding van dit artikel vragen heeft of meer informatie over de dienst (pre-) employment screening wilt ontvangen, dan kunt u via deze link contact met ons opnemen.