Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Onze screeningskandidaten zijn heel erg tevreden

“Het betrof mijn eerste keer dat ik een screening diende te ondergaan.
Met mijn complimenten heb ik het proces doorlopen.
De communicatie via de portal en e-mail is zeer goed verlopen.
Het persoonlijk gesprek met de medewerker van ISP was zeer constructief,
onderhoudend en professioneel te noemen. Mijn complimenten!”

Meten van de kandidaat tevredenheid
Sinds 2018 voeren wij onder onze screeningskandidaten een tevredenheidsonderzoek uit. Na het afronden van een screening vragen wij ze enkele vragen te beantwoorden over de screening.

“Alles was heel duidelijk en transparant, wanneer ik een vraag had werd deze heel snel beantwoord en er werd meegedacht.”

 

De resultaten
Wij zijn trots op de resultaten en die delen we dan ook graag met u:

Op de vraag ‘In hoeverre bent u tevreden over de communicatie met de medewerkers van International Security Partners’ was vierenzestig procent heel erg tevreden, negenentwintig procent was tevreden en zeven procent bleef hier neutraal in.

 

De reactietijd van onze medewerkers werd goed beoordeeld met een score van negenenzeventig procent op heel erg tevreden, zeven procent was tevreden en veertien procent gaf als antwoord neutraal.

“Opvallend was de reactie tijd heel hoog ligt! Altijd snel een antwoord gehad. Dank hiervoor.”

 

Bij de  algemene indruk van onze screeningsapplicatie gaf vijftig procent aan hier tevreden over te zijn, drieënveertig procent was zelfs heel erg tevreden over de gebruiksvriendelijkheid van onze applicatie.

Van de kandidaten die ons feedback gaven over de tijd die ze kwijt zijn met het doorlopen van de screening gaf drieënveertig procent aan hier heel erg tevreden over te zijn, negenentwintig procent was tevreden, éénentwintig procent bleef hier neutraal in en zeven procent was ontevreden over de tijd die ze kwijt waren met het doorlopen van de screening.

In sommige gevallen nemen wij een persoonlijk interview af bij de kandidaten. Hier gaf vijfenzestig procent van de kandidaten aan heel erg tevreden te zijn, zeven procent was tevreden en zeven procent bleef hier neutraal in.

Ruimte voor verbetering
De feedback van dit onderzoek is voor ISP goud waard, dankzij deze feedback kunnen wij vooraf al veel duidelijkheid verschaffen aan onze klanten en hun kandidaten. Wij bekijken de feedback en passen daar waar nodig het proces aan.

Meedoen met ons onderzoek
Wilt u ook feedback ontvangen van de medewerkers die wij voor u screenen, of heeft u onlangs zelf als kandidaat een screening doorlopen maar het onderzoek niet ingevuld, neem dan contact met ons op via screening@ispbv.nl of telefonisch via 0320 284141