Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Gegijzeld door het Coronavirus deel 4

Groupthink is een onderschat risico bij crisismanagement. Bij het managen van een crisis is ‘tegenspel’ een essentieel element van crisismanagement.

Organiseer tegenspraak

Wanneer mensen langdurig in eenzelfde samenstelling samenwerken bestaat het risico dat het bereiken van consensus prevaleert boven het kritisch beoordelen van de feiten. Het weerstaan van groepsdruk is daarvoor een cruciale succesfactor.

Met name bij langdurige crisissituaties is de kans op een kwalitatief minder goed besluitvormingsproces als gevolg van groepsprocessen zeer realistisch en een niet te onderschatten risico. De invasie in 1961 van Cuba door Amerika is hiervan een aansprekend voorbeeld. Om dit risico tegen te gaan doet een crisisteam er goed aan om ‘tegenspraak’ te organiseren.

Tekst: Hans Slaman (Algemeen Directeur International Security Partners)