Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Intimidatie op het werk; hoe gaat u hier als werkgever mee om

23% van de werknemers heeft te maken met intimidatie op het werk. ISP beschermt u en uw medewerkers tegen de nadelige gevolgen op het werk door het doen van het juiste onderzoek naar intimidatie en het adviseren bij de te nemen (juridische) stappen.

 

In 2018 gaf 23% van de medewerkers aan te maken te hebben met intimidatie op het werk (bron: https://www.monitorarbeid.tno.nl). Het gaat hierbij om intimidatie door directe collega’s en leidinggevenden en ook om intimidatie door derden zoals patiënten of cliënten. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever heeft intimidatie op de werkvloer negatieve gevolgen. Daarnaast levert het psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op, één van de belangrijkste arbeidsrisico’s.

Soorten intimidatie op het werk

Intimidatie op het werk kan zich uiten in verschillende vormen:

 • Pesten/discriminatie

  Pesten op het werk kan gaan over discriminatie, iemands uiterlijk bekritiseren, leeftijd,  geloof of bijvoorbeeld seksuele voorkeur. Slachtoffers van pesten worden genegeerd, buitengesloten of continue getreiterd door opmerkingen of het verspreiden van geruchten over deze persoon.

 • Seksuele intimidatie

  Seksueel getint gedrag, verbaal, non-verbaal of fysiek, een verzoek van een collega om een seksuele gunst en elke andere seksuele toenadering valt onder seksuele intimidatie. Uit onderzoek blijkt dat 3,5% van de vrouwen te maken heeft met seksuele intimidatie op het werk door een collega of leidinggevende. Seksuele intimidatie komt veel voor in de horeca en de zorg. Bij 1 op de 13 gaat het hierbij om seksuele intimidatie door een collega of leidinggevende.

 • Bedreiging

  Bij bedreiging worden eisen gesteld aan een medewerker met als dreiging om de medewerker, of zijn naasten, geweld aan te doen bij het niet opvolgen van deze eisen. Het gedrag van de bedreigde medewerker zal door deze vorm van intimidatie worden beïnvloed en deze zal uit angst voor geweld de gestelde eisen ook uitvoeren.

Intimidatie op de werkvloer gebeurt zonder dat u het weet

Als werkgever gaat u er vanuit dat u op de hoogte bent van alles wat er binnen uw organisatie speelt. U heeft immers nauw contact met uw medewerkers en de aangewezen leidinggevenden. Helaas is dit een misvatting en komt intimidatie pas aan het licht als de medewerker al een grote mate van emotionele schade heeft opgelopen, en soms zelfs arbeidsbeperkingen heeft ontwikkeld vanwege lichamelijke of geestelijke klachten.

Meldpunt intimidatie op het werk

U als werkgever bent verantwoordelijk voor uw werknemers, ook in het geval van (seksuele) intimidatie of lichamelijk geweld. Daarom wilt u dat meldingen over intimidatie bij de juiste persoon terecht komen en dat er na een melding ook op de juiste wijze onderzoek gedaan wordt.

Aandachtspunten bij een melding van intimidatie

Als onderneming wilt u dat elke medewerker met een melding over intimidatie weet waar hij of zij terecht kan. Ook wilt u dat iedereen binnen uw organisatie weet hoe hier mee om te gaan. In het kort geven wij u enkele aandachtspunten bij een melding van intimidatie op de werkvloer:

 • Neem elke melding van uw medewerker serieus en ga hier discreet mee om

  Een medewerker met een melding over intimidatie heeft door het doen van een melding al een grote stap genomen. In geval van intimidatie of geweld is er altijd de angst om niet serieus genomen te worden. Voor u als werkgever is het daarom belangrijk dat u open staat voor elke melding, niet te snel conclusies trekt en elke melding laat onderzoeken. Uw medewerkers moeten het vertrouwen hebben dat hun melding binnenskamers blijft en dat de juiste stappen worden genomen om de intimidatie te stoppen.

 • Biedt duidelijkheid aan uw medewerkers door een toegankelijk protocol

  Zodra uw medewerker deze stap heeft genomen is duidelijke houvast belangrijk. Wat gebeurt er met de melding, welke kanalen spelen hierin een rol, wat zijn de consequenties voor beide partijen. Door het juiste protocol laat u uw medewerkers zien dat u elke melding van intimidatie serieus neemt en deze volgens de juiste protocollen laat onderzoeken en afhandelt.

 • Bescherm uw medewerker en uw onderneming door het nemen van de juiste juridische stappen

  Intimidatie kan een reden zijn voor het toepassen van arbeidsrechtelijke maatregelen, echter wilt u niet dat deze maatregelen opgevolgd worden door een lang slepende juridische procedure. Door een gedegen onderzoek uit te laten voeren voorkomt u een langslepend traject met mogelijk negatieve juridische gevolgen voor uw onderneming en het slachtoffer.

Hulp en ondersteuning bij intimidatie

Als specialist in het doen van (forensisch) onderzoek binnen verschillende organisaties weten wij als geen ander hoe wij een onderzoek naar intimidatie moeten uitvoeren. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. Ook als u kortgeleden een geval van intimidatie heeft meegemaakt en deze wilt bespreken staan wij voor u klaar.