Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Crisis? niet bij ons!

Crisismanagement

 

 

 

Een hack van uw computersysteem, een dreigbrief met ernstige bedreigingen naar u, uw medewerkers en uw onderneming, een grote uitslaande brand. Allemaal vormen van een crisis waar bijna niemand dagelijks bij stilstaat maar waar wel crisismanagement nodig is.

Ten tijde van een crisis is het van belang om snel, maar niet overhaast, beslissingen te nemen. International Security Partners kan u hierin ondersteunen door u bij te staan ten tijde van een crisis of door uw medewerkers voor te bereiden op een crisis.

Crisismanagement dienstverlening van ISP

Op het gebied van crisismanagement kunnen wij u op diverse manieren ondersteunen, enkele diensten die wij bieden op het gebied van crisismanagement zijn:

Modulair crisismanagementplan

Wat doet u in het geval van een (potentiele-) crisissituatie, hoe krijgt u de regie in handen over de ontstane situatie, hoe gaat u om met de media en wat is de rolverdeling binnen uw crisisteam.

In geval van een crisissituatie geeft het modulair crisisplan u concrete handvatten waardoor er snel, adequaat en effectief kan worden gereageerd met als doel om de crisis zo snel mogelijk te beëindigen en de (reputatie-)schade  te beperken.

Het modulair crisisplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Escalatieprotocol > Antwoord op de vraag; wanneer is een crisis een crisis en hoe te handelen
  • Basiscrisisplan > Een leidraad voor alle voorkomende crisissituaties met daarin zaken als bijvoorbeeld de rol- en taakverdeling
  • Modules > Verschillende documenten met specifieke achtergrondinformatie zoals bijvoorbeeld contactpersonen en plattegronden
  • Thema’s > Op uw organisatie beschreven onderwerpen per crisisthema’s zoals bijvoorbeeld gijzeling van data, fraude of afpersing

Wilt u meer informatie over ons modulair crisismanagementplan neemt u dan contact met ons op.

Workshop Crisismanagement

‘Hoe verkrijg ik de regie tijdens een crisis’, dat is één van de vragen die beantwoord zal worden tijdens een workshop crisismanagement.

In de workshop behandelen we de in onze praktijk beproefde en bewezen methode van crisismanagement waarbij we met de deelnemers de vuistregels bespreken. Daarbij leren we de deelnemers werken met een stakeholderskwadrant, laten we ze oefenen in scenario-denken en hoe deze instrumenten toe te passen in crisismanagement.

Naast de workshop crisismanagement voor de leden van uw crisismanagement team verzorgen wij ook workshops voor overige medewerkers binnen uw onderneming. Dit is de workshop First response bij nood- en crisismeldingen. Wilt u meer informatie over onze workshops, neemt u dan contact met ons op.

Crisissimulatie

Uw computer is gehackt, in uw scherm verschijnt een boodschap: Your important files are encrypted, we will recover all your files by paying bitcoins to the following adress: …. Wat nu?

Dit zou de start kunnen zijn van een crisissimulatie. De simulatie zal gehouden worden op basis van een voor uw organisatie realistisch scenario. Door realistisch tegenspel van de consultants van ISP is een simulatie niet van echt te onderscheiden.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een crisissimulatie voor uw organisatie, neemt u dan contact met ons op.

De dienstenkaart van International Security Partners

Wij kunnen u op nog vlakken ondersteuning op het gebied van crisismanagement. De mogelijkheden hebben wij voor u samengevat op onze crisismanagement dienstenkaart. Heeft u vragen over onze diensten of staat de door u gewenste dienst er niet bij, neemt u dan contact met ons op.

Ondersteuning crisismanagement door International Security Partners

International Security Partners helpt in tijden van crisis, daarvoor én daarna. Heeft u direct ondersteuning nodig, of heeft u misschien onlangs een crisis ervaren en wilt u deze met ons evalueren, wij helpen u graag. Neem contact met ons op via sales@ispbv.nl of bel met 0320 284141

Onze consultants zijn in geval van acute ondersteuning 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Over ISP

International Security Partners heeft ervaring met uiteen lopende crisissituaties en weet welke stappen er ondernomen moeten worden. Sinds 1987 houdt International Security Partners zich bezig met het adviseren, ondersteunen en begeleiden van haar opdrachtgevers op het gebied van risico’s zoals: diefstal, fraude, chantage, (product-)afpersing, ontvoering en dergelijke. Wij zien het als onze missie om opdrachtgevers te behoeden voor schade en schande als gevolg van incidenten. Onze dienstverlening is er op gericht om risico’s te voorkomen, te beperken en te beheersen;

Wij scheppen orde in de chaos en proberen met u de schade te voorkomen, te beperken en te beheersen.