Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Een crisis voorkomen is vrijwel onmogelijk. Als organisatie heeft u immers geen volledige controle op alle in- en externe crisisoorzaken. Door vooraf in kaart te brengen wat mogelijke crisisoorzaken kunnen zijn en daarop maatregelen te treffen wordt de kans op een crisis en de impact daarvan aanmerkelijk verkleind.

Hoe u een crisis het beste kunt managen wordt beschreven in een crisismanagementplan.

Het doel van het Crisismanagementplan

In geval van een (potentiële-)crisissituatie concrete handvatten aan kunnen reiken waardoor er snel, adequaat en effectief kan worden gereageerd met als doel om de crisis zo snel mogelijk te beëindigen en de (reputatie-)schade  te beperken.

Modulair crisismanagementplan

Met het ‘ISP Modulaire Crisismanagementplan’ kiest u voor een handzaam, beknopt en praktisch plan. Het basis crisisplan vormt tezamen met het escalatieprotocol het hart van het modulaire crisismanagementplan. Het plan kan vervolgens worden uitgebreid met modules en specifieke thema’s welke van toepassing zijn op uw organisatie.

Escalatieprotocol
In het escalatieprotocol staat beschreven in welke situatie er sprake is van een (dreigende) crisis en hoe er gehandeld dient te worden. Voorts staan criteria beschreven aan de waarvan een situatie analyse gedaan kan worden om te bepalen of er wel/niet sprake is van een (dreigende ) crisis.

Basiscrisisplan
Het basiscrisisplan biedt het crisisteam een leidraad voor alle voorkomende crisissituaties. Hierin staat beschreven:

–              Samenstelling en rol- en taakverdeling van het crisisteam
–              De besluitvorming
–              Algemene do’s en dont’s in geval van een crisis.
–              Crisiscommunicatie uitgangspunten
–              Crisis scenario’s
–              De stakeholders

Modules 
De  modules zijn direct te raadplegen documenten voor specifieke achtergrondinformatie zoals een contactpersonenlijst, medialijst, plattegronden, productinformatie, locatieoverzicht, uitwijkmogelijkheden enzovoort.

Thema’s
In de thema’s van het modulair crisismanagementplan worden de onderwerpen beschreven die van belang zijn om specifieke crisisthema’s  te beheersen zoals bijvoorbeeld: ontruiming bij brand, negatieve publiciteit, gijzeling van data, hacking van computersystemen, fraude, afpersing en productchantage.

Kenmerken en voordelen van het modulaire crisisplan

  • Overzichtelijk en snel te raadplegen;
  • U kunt het als overzicht gebruiken om hyperlinks te maken en snel naar de onderliggende documenten te navigeren.
  • U kunt de informatie bovendien ook op uw smartphone of tablet zetten, zodat u bij bereikbaarheidsdienst of bij totale uitval van systemen nog over de informatie beschikt;
  • Het beheer is eenvoudig doordat interne specialisten zoals hoofden BHV, manager ICT- Communicatie en security hun eigen module beheren/onderhouden.
  • Het beheer is eenvoudig doordat modules voor meerdere thema’s worden onderhouden. Zo is er bijvoorbeeld altijd maar één actuele contactpersonenlijst.
  • Aanpassingen zijn eenvoudig te maken na een crisissimulatie en praktijksituaties;
  • Het is een modulair groeidocument – “Lego-systematiek”.
  • U kunt in de opbouw en het beheer van het plan veel zelf doen al- dan niet met ondersteuning van ISP.

Wat past er bij uw organisatie

Elke organisatie is uniek en kent zijn eigen risico’s.

Welke oplossing op het gebied van crisismanagement het beste binnen uw organisatie past kunnen wij daarom voor u het beste bepalen aan de hand van een persoonlijk gesprek. Onze consultant komt graag bij u langs om al uw vragen te beantwoorden en zo samen met u te bepalen welk plan binnen uw organisatie past. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel naar 0320 284 141.

Mijn organisatie heeft al een crisisplan

Wellicht heeft u al een crisisplan en wilt u testen of deze voldoet.

Wij kunnen voor u uw huidig crisisplan beoordelen op indeling, inhoud, compleetheid en praktisch toepasbaarheid. In het heldere rapport ontvangt u vervolgens onze bevindingen en aanbevelingen.
Andere mogelijkheden voor het toetsen van uw crisisplan is een crisissimulatie waarbij aan de hand van een realistisch oefenscenario getoetst wordt of uw plan functioneel is.
Wilt u weten wat wij voor u allemaal kunnen betekenen op het gebied van crisismanagement, download dan onze dienstenkaart crisismanagement of neem contact met ons op.

De Dienstenkaart crisismanagement van ISP

Een acute crisis is een situatie die veel eist van u en uw organisatie. De ervaring van experts in crisismanagement is dan een welkome aanvulling op het crisisteam.

ISP biedt ondersteuning op alle vlakken van crisismanagement. Of het nu om bewustwording gaat of acute ondersteuning in geval van nood, wij staan voor u klaar!

Met de dienstenkaart Crisismanagement van ISP bieden wij u service op maat. Via onderstaand formulier kunt u de dienstenkaart aanvragen.

Meer informatie?
Hans Slaman
Algemeen Directeur