Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Cameratoezicht en de AVG

De AVG staat cameratoezicht door slimme camera’s toe maar stelt daarbij wel dat dit toezicht aan de eis van dataminimalisatie moet voldoen. Dit laatste betekent dat u alleen die camerabeelden mag verzamelen die u ook daadwerkelijk nodig heeft.

De slimme camera en de AVG

De slimme camera is een camera waarmee o.a. gezichtsherkenning en dus identificatie van personen mogelijk is. Deze camerabeelden zijn privacy gevoelige data en vallen daarom onder de AVG. Zo moet voor iedere bezoeker duidelijk zijn wat er met deze camerabeelden gebeurt en welke rechten en plichten u, uw werknemers en uw bezoekers hebben met betrekking tot deze camerabeelden. Een voortvloeisel vanuit de AVG in dit verband is een cameraprotocol.

Het Cameraprotocol

Een cameraprotocol moet minimaal beschrijven:

  • Duidelijke omschrijving van het doel van de cameraplaatsing
  • Hoe worden de beelden verwerkt
  • Beschikbaarheid van de beelden
  • Toegang tot de beelden
  • Reikwijdte van de beelden
  • Informatieplicht
  • Hoe worden de beelden veilig gesteld
  • Wat zijn de systeemeigenschappen van de camera’s
  • Wie is er verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving van het protocol
  • Hoe worden de fysieke controles uitgevoerd

Hulp bij het opstellen van een cameraprotocol

Als ondernemer wilt u zich wellicht niet bezig houden met het opstellen van een protocol op het gebied van cameratoezicht, en dat begrijpen wij. U doet als ondernemer waar u goed in bent, net zoals wij ons bezig houden met de zaken waar wij goed in zijn.

Juist om die reden helpen wij u graag bij het opstellen van uw protocol. Heeft u al een protocol en wilt u weten of die voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan cameratoezicht, ook dan staan wij voor u klaar.

Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 0320 284141 of vul ons contactformulier in.

 Zijn uw beveiligingsmaatregelen up to date?

Cameratoezicht en een bijbehorend cameraprotocol zijn beveiligingsmaatregelen om schade door bijvoorbeeld diefstal te voorkomen. Uw organisatie zal meerdere beveiligingsmaatregelen genomen hebben om schade te voorkomen. Wilt u weten of uw beveiligingsmaatregelen up to date zijn, laat dan een security audit uitvoeren. Wilt u meer informatie, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.