Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Bescherming privacy versus screening

Recent onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens maakt duidelijk dat er hoge zorgvuldigheidseisen worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens bij het screenen van sollicitanten en werknemers.

In haar onderzoek komt de Autoriteit Persoonsgegevens met enkele interessante en verhelderende conclusies die wij graag met u delen.

Toestemmingsverklaring is onvoldoende
Zo is de toestemming van de screeningskandidaat onvoldoende als het gaat om het mogen verwerken van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt dat de betrokkene deze toestemming niet in vrijheid heeft kunnen geven vanwege de afhankelijkheid hiervan voor het verkrijgen van een nieuwe baan of functie.

Reduceren van risico’s
Verwerking van persoonsgegevens is zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens wel toegestaan indien er beroep wordt gedaan op ‘een gerechtvaardigd belang’ waarvan sprake is indien de screening zich richt op het reduceren van risico’s.

Verwerken en documenteren
Met haar conclusies schept de Autoriteit Persoonsgegevens ook duidelijkheid als het gaat om welke persoonsgegevens verwerkt en gedocumenteerd mogen worden.
Zo concludeert ze dat de aard van de gevraagde informatie en de termijn waarop de screening betrekking heeft in verhouding moet staan tot de betreffende risico’s. Dit betekent dat de vragen en/of informatie welke kandidaten tijdens hun screening moeten beantwoorden en/of aanleveren relevant moeten zijn om een goede risicobeoordeling te kunnen maken en zich daartoe behoort te beperken. En dat je slechts die informatie mag documenteren (lees bewaren) die voor een risicobeoordeling relevant is.

Verwerking van gegevens zoals bijvoorbeeld die van: ras, afkomst, gezondheid en burger servicenummer en militaire dienstplicht zijn naar mening van de Autoriteit Persoonsgegevens niet relevant en dus ook niet toegestaan.

Voor de verwerking van financiële-, relationele- en strafrechtelijke gegevens geldt dat hierover vooraf een heldere afweging gemaakt moet worden wil dit worden toegestaan.

Duidelijkheid – professionalisering
Met haar onderzoek zorgt de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer duidelijkheid omtrent de verwerking van persoonsgegevens en levert zij zodoende een bijdrage aan de bescherming van onze privacy.

In het kader van een verdere professionalisering van pre- en in employment screening zijn we blij met deze rapportage en zien we dit als een bevestiging van onze visie op screening zoals we die al jarenlang uitdragen.

Mogelijkheden voor screening
Bent u geïnteresseerd in screening van personen en/of rechtspersonen, klik dan hier.