Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Zorgfraude: criminaliteit tegen de meest kwetsbare mensen in onze samenleving

zorgfraudeEen sector waar veel geld in omgaat is de zorg. Deze miljarden euro’s zijn bedoeld voor kwetsbare mensen in onze samenleving en hulpbehoevenden. Helaas komen deze euro’s door zorgfraude, niet altijd terecht bij die mensen die het zo hard nodig hebben. Deze vorm van fraude is een ernstige vorm van ondermijnende criminaliteit.

Zorgfraude: Doelbewust en in strijd met de regels eigenen criminelen zich grote geldbedragen toe. Deze geldbedragen zijn bedoeld voor de behandeling van patiënten.

 

Net als bij andere vormen van ondermijning, wordt ook hierbij misbruik gemaakt van de  infrastructuur van de bovenwereld.

Frauderen met zorggeld is voor criminelen makkelijk en zeer winstgevend.

Voorbeelden van zorgfraude

Criminelen die zich schuldig maken aan zorgfraude doen dit in veel verschillende verschijningsvormen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Onderbetaalde huishoudelijke hulp
  • Dagbesteding en begeleiding waarbij de cliënten betaald werk uitvoeren
  • Panden die gehuurd worden door criminelen en vervolgens worden verhuurd via zorgbureaus waarmee de criminelen hun geld witwassen
  • Woningen van cliënten die gebruikt worden voor wietplantages of drugslaboratoriums

Voldoende mogelijkheden voor zorgfraude door criminele organisaties

Criminele organisaties houden er verschillende vormen van fraude op na. In opdracht van VNG Naleving, is er door het bureau LokaleZaken een rapport opgesteld die zorgfraude inzichtelijk maakt. In dit rapport, genaamd ‘Een wereld te winnen’ | Over zorgfraude (Wmo 2015 en Jeugdwet)’, worden drie vormen van zorgfraude onderscheiden: netwerkfraude, organisatiefraude en informele fraude.

Netwerkfraude

Bij deze vorm van fraude lijkt het te gaan om zorgaanbieders die specifiek zijn opgericht om fraude te plegen.

Organisatiefraude

Het opzettelijk onrechtmatig declareren van te veel uren is een voorbeeld van organisatiefraude. Bij deze vorm van fraude komen organisaties in aanraking met kleine fraudebedragen per cliënt. Wanneer een omvangrijke zorgorganisatie, met veel cliënten, te maken krijgt met deze vorm van fraude, kunnen de bedragen uiteindelijk hoog oplopen.

Informele fraude

Informele fraude, is zorgfraude die gepleegd wordt binnen gezinnen, families of kleine sociale kringen waar informele pgb-zorg geleverd wordt (niet betaalde zorg door mantelzorg of vrijwilligers). Gezinnen waarbij verschillende gezinsleden los van elkaar aangeven voor elkaar te zorgen en hiervoor zorggeld ontvangen, kan voor deze gezinnen een grote bron van inkomsten zijn.

Zorgfraude terugdringen

Overheid en gemeenten doen er alles aan om zorgfraude terug te dringen. Door diverse campagnes en platformen wordt informatie gedeeld en verspreid om bewustwording te creëren. Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsorganisatie van negen partners, werkt samen met de overheid en diverse gemeenten om gezamenlijk fraude in de zorg te bestrijden.

Zij brengen signalen van partners over fraude samen waardoor er een duidelijk beeld ontstaat van specifieke vormen of gevallen van fraude.

Meer informatie over het IKZ is terug te lezen op hun website: www.ikz.nl

Toepassen van risicomanagement kan fraude voorkomen

International Security Partners kan u ondersteunen in de strijd tegen fraude. Onze dienstverlening is gericht op het terugdringen van risico’s, ook de risico’s van zorgfraude.

Wat wij voor u kunnen betekenen in de strijd tegen zorgfraude

Wij stellen voor u een risicoanalyse op, waarbij we per risico aangeven hoe hier mee om te gaan en welke maatregelen u kunt nemen.

Bent u slachtoffer geworden van zorgfraude, dan onderzoeken wij deze zaak voor u.

Ook het screenen van nieuw personeel, pre-employment screening, en huidig personeel, in-employment screening, kan de risico’s op dergelijke fraude terugdringen.

Een screening van uw zakenpartners toont aan of u zaken doet met malafide organisaties. Wij noemen dit ‘Screening rechtspersonen’

Tot slot is awareness binnen uw organisatie, om fraude te herkennen en te voorkomen, zeer waardevol in de aanpak tegen zorgfraude. Hiervoor bieden wij diverse workshops en trainingen aan voor zowel de medewerkers als hun leidinggevenden.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Heeft u vragen? Onze consultants staan u graag te woord. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar op nummer 0320 284141, u kunt ook per mail contact met ons opnemen: info@ispbv.nl, of gebruik ons contactformulier.