Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Ziek of niet?

Iedere werkgever heeft wel eens te maken met een medewerker die op advies van de bedrijfsarts zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

Maar wat als deze medewerker niet echt ziek is? Hoe gaat u hiermee om?

Wanneer er vermoedens bestaan van onrechtmatig ziekteverzuim van één van uw medewerkers  dan is het uitvoeren van een onderzoek  een mogelijkheid om vast te stellen óf er sprake is van onterecht ziekteverzuim. Een objectief onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau getuigd van zorgvuldig en goed werkgeverschap. Het onderzoeksbureau beschermt zowel uw belangen als ook die van uw medewerker. Zo loopt u nooit het risico om de werkgever-werknemer relatie te schaden wanneer blijkt dat de vermoedens ongegrond zijn. Daarnaast kunnen, wanneer u toch zelf het onderzoek gaat uitvoeren, emoties van bijvoorbeeld een leidinggevende of een collega  de objectiviteit in de weg staan. De betreffende medewerker kan in dat geval al schuldig bevonden worden zonder dat er onderzoek heeft plaatst gevonden.

Onderstaand leest u het verhaal van één van onze klanten die onderzoek liet uitvoeren naar oneigenlijk ziekteverzuim:

“Een medewerker die in zijn functie afwisselend moest  lopen, staan en zitten kreeg wegens rugklachten en de diagnose van een vermoedelijke hernia het advies van de bedrijfsarts om voorlopig geen werkzaamheden uit te voeren. Op enig moment kreeg de werkgever informatie dat deze medewerker stond ingeschreven bij de kamer van koophandel met een eigen glazenwassersbedrijf. Op basis van deze informatie besloot de klant om een onderzoek in te stellen. International Security Partners heeft dit onderzoek mogen uitvoeren en de bevindingen van dit onderzoek hebben er toe geleidt dat de medewerker met succes, zonder juridische procedure, ontslag op staande voet is verleend. Dit leverde deze organisatie naast een flinke kostenbesparing (door het uitblijven van een juridische procedure) ook op dat ze deze onbetrouwbare medewerker niet meer in dienst hoefden te houden.”

Ontslag op staande voet
In deze casus werd er ontslag op staande voet verleend. Door doorslaggevende bewijzen kon dit zonder juridische procedure:

– Medewerker heeft zonder de vereiste toestemming, tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, een eigen bedrijf opgestart.
– Medewerker verricht daadwerkelijk werkzaamheden vanuit het gestarte bedrijf tegen betaling.
– De aard van de uitgevoerde werkzaamheden (tillen van emmers vol met water, ladders op en af klimmen e.d.), komen niet overeen met de arbeidsbeperkingen die staan weergegeven in het laatste advies van de bedrijfsarts.
– Op grond van dit onderzoek heeft de werkgever geen ontslagvergoeding hoeven te betalen.

Confronterend interview
Na vaststelling van de fraude vindt er uiteindelijk met de medewerker een confronterend interview plaats. Tijdens dit interview wordt de medewerker geconfronteerd met de bewijzen en de gevolgen van zijn acties. Wij hebben deze werkgever geadviseerd om het  confronterende interview door ons te laten afnemen. Zo kwam deze werkgever niet in een dubbelrol te zitten van werkgever en onderzoeker. Door op deze manier te handelen heeft de werkgever het ontslag op de juiste manier kunnen afronden.

Fraude onderzoeken
Door het inzetten van een particulier onderzoeksbureau die in het bezit is van het keurmerk Particulier Onderzoek Bureau, bent u verzekerd van een gedegen onderzoek welke voldoet aan de juiste wet en regelgeving. U maakt gebruik van de kennis en ervaring van die onderzoekers hebben met vergelijkbare zaken. Het onderzoek wordt objectief uitgevoerd en biedt u bescherming voor het geval u verwikkeld raakt in juridische procedures doordat u een deskundige rapportage ontvangt.

Onderzoek in de praktijk
In de praktijk komen wij het helaas vaak tegen dat een werkgever geen volledig dossier beschikbaar heeft. Dit maakt een onderzoek complexer en tijdrovender dan nodig is. Of u nu besluit om een gecertificeerd onderzoeksbureau in de arm te nemen of om toch zelf het onderzoek uit te voeren zorg altijd voor een goed dossier met de volgende informatie:

  • De aard van de klachten
  • De gemaakte afspraken
  • Alle verslagen en afspraken van en met de bedrijfsarts
  • Alle verslagen van en met de medewerker

De dossiers die wij vaak tegenkomen  bestaan uit losse notities en aantekeningen, dit zorgt voor een vertroebeld beeld van de situatie. Zorg dat deze documenten op de juiste manier opgeslagen zijn. De onderzoeker kan dan een helder plan van aanpak opmaken en een gedegen onderzoek uitvoeren.

Heeft u een vermoeden van fraude binnen uw organisatie
Heeft u signalen ontvangen van fraude of wilt u meer informatie over hoe fraude te voorkomen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.