Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Wijzigingen in het arbeidsrecht leiden tot aanname risico’s

ArbeidsrechtIn het huidige arbeidsrecht is het voor u als werkgever mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard. Met ingang van 1 januari 2015 treedt er echter een wijziging in het arbeidsrecht in werking, die het opnemen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst van tijdelijke aard in beginsel onmogelijk maakt. Uitzondering hierop is als de werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die het opnemen van een concurrentiebeding rechtvaardigen.

Voor u als werkgever kan het voor bepaalde functies in uw onderneming van belang zijn dat er een concurrentiebeding wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst die u sluit met een nieuwe werknemer. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat u genoodzaakt bent om de nieuwe werknemer direct een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

In voornoemde situatie neemt u een groter financieel risico, dan wanneer u een contract voor bepaalde tijd zou kunnen aanbieden. Des te belangrijker is het voor u om vooraf goed te weten met wie u in zee gaat.

Als u in een dergelijke situatie een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt aan een nieuwe werknemer, dan is pre- employment screening voor u zeer interessant. Onze pre- employment screening brengt vooraf de risico’s bij het aannemen van een nieuw personeelslid in beeld. Hierdoor zult u minder snel voor verrassingen komen te staan en weet u beter wie u in huis haalt.

Wilt u meer weten over pre- employment screening klik dan hier, of neem contact met ons op.