Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Wat te doen in geval van een bedreiging

Onderschatting van de situatie is de grootste valkuil. Elke situatie, informatie dient uiterst serieus genomen te worden. Alleen dan kan een goede inventarisatie van potentiele risico’s plaatsvinden.

Zoek professionele hulp en laat u adviseren en begeleiden inzake: de aanpak van de zaak, contacten met de politie, de te nemen tijdelijke beveiligingsmaatregelen en het omgaan met de media.

Wie loopt de grootste kans om bedreigd te worden

Vanuit onze praktijk weten we dat personen van naam en faam en zij die verantwoordelijk zijn voor reorganisaties een verhoogde kans lopen om bedreigd te worden.

Wat kun je doen om een bedreiging te voorkomen

Bedreigingen kunnen worden voorkomen door vooraf een goede risicoanalyse te maken om zodoende inzicht te krijgen in potentiele bedreigingsrisico’s. We zien in onze praktijk dat dit een onderbelicht aspect is bij het voorbereiden van reorganisaties.

Door de uitkomsten van de risicoanalyse te vertalen naar risicoscenario’s ontstaat al snel inzicht in de te nemen preventieve maatregelen en maatregelen voor het geval een bedreiging zich alsnog mocht voordoen.

Het Familie Security Office

Vanuit ons Family Security Office ondersteunen wij al jarenlang families die bezorgd zijn over hun persoonlijke veiligheid. Op basis van jarenlange ervaring met bescherming van personen hebben wij een beveiligingsconcept ontwikkeld, dat voldoende ruimte laat voor uw specifieke wensen of behoeften.

Belangrijke aandachtsgebieden binnen dit concept zijn o.a:

  • Woonhuisbeveiliging
  • Mobiliteit (reizen, voertuigbeveiliging etc.)
  • Werkplekbeveiliging
  • Omgaan met social media

Als géén ander begrijpen wij het spanningsveld tussen de behoefte aan bewegingsvrijheid en het nemen van beveiligingsmaatregelen. Wij zijn dan ook van mening dat er pas over een goede beveiliging gesproken kan worden als het een bijdrage levert aan de kwaliteit van uw leven.