Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Waarde van de Verklaring Omtrent Gedrag mogelijk vergroot

In het kader van (pre-) employment screening wordt in vele gevallen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd door de (nieuwe) medewerker. In 2014 is bekend geworden dat er binnen de Tweede Kamer meerdere malen gesproken is over het vergroten van de waarde van de VOG. Onderstaand kunt u meer lezen over de plannen van de Tweede Kamer met de VOG.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt of het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar is voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Indien er geen bezwaar is, wordt de VOG aan de aanvrager verstrekt.

Huidige situatie

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakt bij de beoordeling uitsluitend gebruik van Justitiële gegevens. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een veroordeling wegens het plegen van een strafbaar feit.

Mogelijk nieuwe situatie

Bij de beoordeling of een VOG verstrekt kan worden, mogen naast justitiële gegevens ook politiegegevens worden meegewogen. Dit betekent dat een persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit een VOG geweigerd zou kunnen worden.

Kortom indien dit voorstel door de Tweede Kamer wordt overgenomen betekent dit een aanzienlijke uitbreiding c.q. vergroting van de waarde van de Verklaring Omtrent Gedrag.

Wij verwachten dat er in 2015 meer informatie vanuit de Eerste en Tweede Kamer komt over dit onderwerp. Deze ontwikkeling blijven we volgen en zullen u informeren zodra hier meer over bekend is.  Mocht u vragen hebben over het product (pre-) employment screening, dan kunt u via deze link contact met ons opnemen.