Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Voorkom crisis met onze achterwachttraining

Organisaties kennen vaak een zogenaamde piketdienst of achterwachtdienst voor het geval zich een calamiteit voordoet buiten kantoor tijden. Werknemers die hiervoor verantwoordelijk zijn, zo blijkt uit onze praktijk, beschikken niet altijd over de juiste kennis en ervaring om dergelijke incident meldingen adequaat af te handelen. Waardoor er soms kostbare tijd verloren gaat en verkeerde beslissingen genomen worden die tot onnodige risico’s leiden.

Gebleken is dat door aanreiken van kennis en inzicht op het gebied van incident- en crisismanagement het zelfvertrouwen bij deze medewerkers belangrijk toeneemt waardoor de kans op onnodige risico’s verkleind wordt. Dit komt zowel de betrokken medewerkers als de organisatie ten goede.

Achterwachttraining

Met onze achterwachttraining trainen wij de betrokken medewerkers in het nemen van de juiste stappen, beslissingen bij verschillende voorkomende gevallen. Het gaat dan  om het herkennen van de risico’s met advies voor de eerste stappen en overleg voor escalatie volgens uw eigen crisisplan. Samengevat komt het volgende aan de orde:

  • Rol en taken bij noodmeldingen
  • Wanneer is/wordt iets een crisissituatie. (en voor wie?)
  • Incidenten- of crisisteam
  • Vuistregels en valkuilen (verificatie, logboek communicatie, stakeholders enz.)
  • Vervolgstappen voor, advies of hulpverlening

Tijdens de training maken we gebruik van realistische cases.

Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op.