Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Vooraankondiging themadag crisismanagement

Op dinsdag 19 maart zal de themadag crisismanagement plaatsvinden in het NBC te Nieuwegein. Tijdens deze themadag zult u inzicht krijgen in de verschillende crisissituaties, waarmee u binnen uw organisatie te maken kunt krijgen en hoe deze te beheersen. Tijdens de themadag zullen uiteenlopende situaties in verschillende sectoren, met accenten op de financiële- en zorgsector, besproken worden.

In de context van deze themadag wordt een crisis gezien als een ingrijpende gebeurtenis of omstandigheid, die tot grote (reputatie)schade kan leiden aan personen en/of de betreffende organisatie. Compliance gerelateerde crises zijn bijvoorbeeld ernstige overtredingen van de (toezicht) wetgeving, betrokkenheid bij witwassen en terrorismefinanciering, interne fraude en corruptie, massaclaims, grove schending van interne protocollen, overtreden van mededingingswetgeving en lekken van vertrouwelijke gegevens van cliënten. In een crisissituatie kan sprake zijn van een (ernstige) bedreiging van de bedrijfsvoering, die de continuïteit van de organisatie in gevaar kan brengen. Bovendien kan een crisis leiden tot imagoschade voor personen, de onderneming en/of de gehele sector.

Inleiders voor deze dag zijn:
Noud Bex, en Hans Slaman, directieleden van Crion*). Beiden waren betrokken als adviseur bij tientallen crises in verschillende branches.

Kosten
€ 860,– (vrijgesteld van BTW) inclusief het boek ‘Crisis Management, orde in de Chaos’ van de heer Hans Slaman.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saeed Billar op tel: 088-9988100, of via billar@compliance-instituut.nl.

*) Crion, centrum voor crisisondersteuning is een samenwerkingsverband van Bex*communicatie en International Security Partners.