Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Verplichting Data Protection Officer

Dagelijks worden we geconfronteerd met cyberrisico’s. Eén van de belangrijkste risico’s waar organisaties mee te maken hebben is het gevaar van informatie verlies. Hiervoor nemen organisaties maatregelen, soms vanuit een intrinsieke motivatie, maar soms ook ingegeven vanuit wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de meldplicht voor datalekken. Sinds 1 januari 2016 geldt een verplichting aan organisaties om aan de Autoriteit Persoonsgegevens te melden wanneer men te maken heeft met een lekkage van informatie.

Per 25 mei 2018 wordt een Eurpese Verordening Gegevensbescherming van kracht, waarin een verplichting geldt dat bepaalde organisaties een Data Protection Officer (DPO) dient aan te stellen. Deze DPO wordt ook wel Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) genoemd.

Voor welke organisaties geldt de verplichting, om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen?
Deze verplichting geldt voor:

 • een overheidsinstantie is (behalve rechtbanken bij het uitvoeren van hun rechtsprekende taak);
 • organisatie die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens, verwerkt en dit een kernactiviteit van de organisatie is, zoals bij zorgverleners;
  Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a.:
  – godsdienst of levensovertuiging;
  – ras;
  – politieke voorkeur;
  – gezondheid;
  – seksuele leven;
  – lidmaatschap van een vakbond;
  – strafrechtelijk verleden.
 • organisatie die op grote schaal mensen volgt en dit een kernactiviteit van de organisatie is.(Hierbij kan gedacht worden aan: het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel iemand in te delen in een bepaalde categorie. Dit wordt ook wel profilering genoemd).

Wilt u meer informatie over de Data Protection Officer en wat wij hierin voor u kunnen betekenen, neem dan gerust contact met ons op.