Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Vergewisplicht; een beperkt instrument

Met de invoering, per 1 januari 2016, van de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, zijn zorgverleners verplicht tot een zogenaamde vergewisplicht bij het aannemen van nieuwe zorgmedewerkers.

De wet schrijft voor een onderzoek (screening) van het arbeidsverleden. In dat verband kan worden gedacht aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het beoordelen van de vakbekwaamheid aan de hand van diploma’s en gesprekken met referenten over de werkervaringen.

Invoering van de verplichte vergewisplicht is een stap in de goede richting maar naar onze mening onvoldoende als het gaat om het reduceren van risico’s voor zorgverleners en hun cliënten.

Vergewisplicht 2.0 voor risicoreductie
We zien zorgverleners worstelen met de invoering van de vergewisplicht. ‘Het is de zoveelste regel die ons opgelegd wordt’, is wat je nog wel eens hoort in gesprekken hierover. Tegelijkertijd zien we steeds vaker dat onze hulp wordt ingeroepen bij incidenten waarvan na analyse blijkt dat zij hun oorsprong vinden in de persoonlijke levensomstandigheden van de veroorzakers. Of het nu gaat om gevallen van fraude, integriteitschendingen en/of ouderenmishandeling, uit onze onderzoeken en analyses blijkt dat de aanleidingen tot deze gebeurtenissen voortkomen uit persoonlijke levensomstandigheden.

Het aannemen van nieuwe professionele zorgmedewerkers is een goed moment om te onderzoeken wat voor risico’s hieraan verbonden zijn voor de cliënt en organisatie.

Wij adviseren om de vergewisplicht in zijn huidige opzet uit te breiden naar de vergewisplicht 2.0 waarbij naast het arbeidsverleden en de vakbekwaamheid ook wordt gekeken naar de persoonlijke leefomstandigheden.

Risico bewustzijn
Op grond van onze onderzoeken concluderen we dat het risicobewustzijn binnen zorgverleners nog verder ontwikkeld kan worden.

We roepen zorgverleners op om intern het gesprek aan te gaan over risico’s die goede en veilige zorg in de weg staan. Zodat risico’s eerder her- en onderkent zullen worden en er passende preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Screening professionele zorgverleners
Specifiek voor de professionele zorgverlener hebben wij een programma ontwikkeld van verschillende screenings. Bent u hierin geïnteresseerd, klik dan hier.

Vraag onze menukaart Screening aan

ISP biedt service op maat, download onze menukaart screening om uw pakket samen te stellen.

Direct downloaden