Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Verdergaan na een bedreiging; de illusie van persoonlijke onkwetsbaarheid

Onderdeel van onze dienst crisismanagement is begeleiding van slachtoffers in geval van bedreiging. Wij blikken terug op een project bij een woningbouwcorporatie uit 2018. Deze woningbouwcorporatie kreeg te maken met een geëscaleerde situatie waarbij medewerkers en bestuurders van deze organisatie werden bedreigd.

Meerdere gezinnen uit één familie werden door deze woningbouwcorporatie tijdelijk ondergebracht in mobile homes, in verband met de aanbouw van hun toekomstige woningen. Op een zeker punt ontstonden er meningsverschillen over bouwafspraken, financiën, deadlines en verwachtingen. Dit liep uit tot een hoog oplopend conflict waar veel emotie bij kwam kijken.

De eerstelijns medewerkers en de managers binnen deze woningbouwcorporatie werden door dit conflict slachtoffer van ernstige bedreiging, verbaal en via social media. Dit waren dreigementen aangaande de persoonlijke veiligheid van deze medewerkers.

De ondersteuning van International Security Partners bij deze opdracht was het ondersteunen van het crisisteam. Er werd een dreigingsanalyse en een de-escalatie strategie opgesteld. Voor de bedreigde medewerkers werden preventieve observatie en extra beschermende maatregelen ingezet.

Bij dit project hebben wij de organisatie en de bedreigde medewerkers kunnen ondersteunen waardoor uiteindelijk de betrokken partijen afspraken hebben kunnen maken en de dreiging is terug gedrongen.

De impact van een bedreiging is enorm. Men heeft vaak het gevoel van persoonlijke onkwetsbaarheid: ‘Mij overkomt dat niet’. Krijgen zij dan toch te maken met bedreiging dan zijn zij dit gevoel van persoonlijke onkwetsbaarheid vaak in één keer kwijt.

Slachtoffers die te maken krijgen met een bedreiging hebben in de meeste gevallen het gevoel van machteloosheid en angst. Vervolgens kunnen zij zo verlamd raken dat ze niet meer kunnen functioneren in hun dagelijkse leven.

Ondersteuning aan slachtoffers van bedreiging

Een bedreiging is een situatie waarvan u hoopt er nooit mee te maken te krijgen. Helaas maken wij vaak mee dat organisaties, en hun medewerkers, slachtoffer worden van bedreiging. International Security Partners biedt 24/7 ondersteuning bij dit soort situaties. Wij ondersteunen bij de gesprekken met de politie en justitie, adviseren over de omgang met de media, begeleiden het gezin en andere betrokkenen en kunnen indien dit nodig is 24-uurs persoonsbeveiliging inzetten.

Gesprekken met politie en justitie

Slachtoffers van bedreiging realiseren zich niet altijd wat er gebeurd met de informatie die zij delen. Zij hebben immers, in veel gevallen, nooit te maken gehad met deze slachtofferrol. Informatie uit processen-verbaal (aangiftes/verklaringen) komen, door het Nederlandse procesrechtsysteem, ook bij de raadsman van de verdachte terecht. Hierdoor kan het gebeuren, blijkt uit onze praktijk, dat er door verdachten misbruik gemaakt wordt van die informatie.

International Security Partners ondersteunt de slachtoffers tijdens de verhoren, wij bereiden het slachtoffer voor op het verhoor, geven verduidelijking bij vragen en voorkomen dat er teveel persoonlijke informatie wordt opgenomen.

Omgang met de media

Slachtoffers worden geconfronteerd met de media omdat dergelijke gebeurtenissen voor hen interessant zijn om over te schrijven. Slachtoffers ervaren dat als heel vervelend en willen hier in veel gevallen ook niet mee geconfronteerd worden.

De gesprekken met de media kunnen door International Security Partners gevoerd worden, wanneer een slachtoffer zelf het woord wil voeren, vertolken wij een coachende rol en adviseren we over welke informatie er gedeeld kan worden.

Begeleiding van het gezin en andere betrokkenen

Een bedreiging heeft een enorme impact, niet alleen op het slachtoffer maar ook op het gezin of andere mensen in de omgeving. Een slachtoffer van bedreiging weet soms niet hoe het nieuws het beste thuis gedeeld kan worden, emoties thuis kunnen hoog oplopen waardoor er ruzie ontstaat of kinderen in het gezin durven de straat niet meer op omdat ze bang zijn.

Consultants van International Security Partners begeleiden het slachtoffer, indien gewenst, bij gesprekken met de partner en de rest van het gezin, zij beantwoorden vragen en ondersteunen precies daar waar dit het meest nodig is.

24-uurs persoonsbeveiliging en 24/7 response service

Bedreigingen kunnen geuit worden waarbij de veiligheid van de slachtoffers in gevaar dreigt te komen. In de praktijk zien we vaak dat deze dreigementen gepaard gaan met verdachte situaties, zoals auto’s die lang stilstaan of vreemde personen in de omgeving, waardoor er een onveilig gevoel ontstaat.

Een enorme inbreuk op de privacy

Extra beveiliging en ondersteuning wordt in veel gevallen gezien als inbreuk op de privacy, van de één op de andere dag zijn er ‘vreemde mensen’ 24/7  in de omgeving van het slachtoffer. Bij het bieden van ondersteuning is het daarom onze taak om een overkill aan beveiligingsmaatregelen te voorkomen.

Beveiliging op maat en op basis van de aanwezige risico’s

De begeleiding van International Security Partners start met een risicoanalyse. Welke dreiging is er en welke risico’s hangen daarmee samen. Na deze risicoanalyse wordt er een escalatiematrix ontwikkeld waarin de risico’s en de te nemen maatregelen benoemd worden. Wij doen dit samen met de slachtoffers, stap voor stap, zodat zij weten wat er gebeurt, wat er gaat gebeuren en waarom dat zo is.

Hulp en ondersteuning bij een bedreiging

Wilt u met ons in gesprek over de ondersteuning die wij bieden, wellicht voelt u zich veilig bij een aansluiting op onze 24/7 response service of misschien bent u onlangs slachtoffer geweest van bedreiging en wilt u hierover met ons in gesprek. Wij staan u graag te woord en beatwoorden al uw vragen. Neem contact met ons op via het contactformulier, wij zijn telefonisch bereikbaar op 0320 284141

Omgaan met crisissituaties

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van crisis management, download dan onze dienstenkaart Crisismanagement of neem contact met ons op voor meer informatie.

Download de dienstenkaart Crisismanagement