Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

‘Veel klachten over spionerende werkgevers’

Onlangs verscheen op nu.nl  een artikel dat bedrijven niet goed omgaan met de privégegevens van hun werknemers. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kreeg in 2013 ongeveer negenhonderd klachten. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2012.

De klachten gaan onder meer over ongeoorloofd cameratoezicht, computer- en mailgebruik, gedragingen op sociale media en dergelijke.

Wat mag wel en wat mag niet

Als organisatie mag u  camera’s plaatsen, mits u dit duidelijk aangeeft en aanmeldt bij het CPB. Dit noemen we regulier camera toezicht. Wanneer u gebruik wilt maken van heimelijk cameratoezicht zult u echter een duidelijke reden moeten hebben, bijvoorbeeld iemand verdenken van diefstal. U dient dit dan wel kenbaar te hebben gemaakt binnen de organisatie, bijvoorbeeld door hierover een artikel op te nemen in uw huishoudelijk- of bedrijfsreglement.

Een goed geschreven huishoudelijk- en/of bedrijfsreglement geeft u ook de juridische gronden om computer- en mailgebruik te onderzoeken. Indien u wilt weten of uw reglement voldoet aan de juiste juridische gronden op grond van de laatste (technologische-)ontwikkelingen kunnen wij dit voor u toetsen en zo nodig aanpassen. Zodoende bent u verzekerd van een fraudebestendig huishoudelijk- en/of bedrijfsreglement. Neem hiervoor contact met ons op.

Imago schade

Onjuiste toepassing van cameratoezicht en onderzoek naar computer- en mailgebruik kan vervelende gevolgen hebben voor uw onderneming. De rechter kan namelijk uw verkregen bewijsmateriaal ongeldig verklaren wanneer deze niet volgens de juridische kaders is verkregen. Dit kan zeker leiden tot reputatie- en imagoschade. Een voorbeeld hiervan is de Media Markt, die haar werknemers heimelijk volgde in het kader van trainingen.

International Security Partners, “We solve”

Voor meer informatie over de toepassing van beveiligingsmiddelen en onderzoeksmogelijkheden kunt u contact met ons opnemen waarna wij samen met u de mogelijkheden in kaart brengen.