Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Update UBO register

Al eerder berichtte we over de invoering van het UBO register en de daaraan verbonden consequenties voor wat betreft de toegang tot privacy gevoelige informatie en de daaraan verbonden risico’s.

Datum invoering

Invoering van het register is opnieuw uitgesteld en staat nu gepland voor 31 maart 2019.

Over het register

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie  zal openbaar toegankelijk  zijn.

Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld. Zo kan een UBO, wanneer door het beschikbaar maken van zijn of haar gegevens in het register sprake is van een risico op bijvoorbeeld kidnapping of geweld, verzoeken om afscherming van de gegevens. Afscherming, indien wordt besloten tot toekenning daarvan, is alleen van toepassing op gegevens in het openbaar toegankelijke deel van het register. Bevoegde autoriteiten zoals het Openbaar Ministerie, de politie en de Belastingdienst en de Financiële inlichtingen eenheid  (FIU-NL) kunnen te allen tijde gegevens inzien. (Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2017/3/nieuwe-stap-in-strijd-tegen-witwassen-en-terrorismefinanciering/)

Afscherming van gegevens

Neem contact met ons op voor vragen over de afscherming van uw gegevens, wij zijn u graag van dienst!