Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Trend: bedreiging n.a.v. reorganisatie

De afgelopen periode zien wij in onze praktijk een toename van het aantal bedreigingen gericht tegen bestuurders en/of managers van bedrijven. Daarbij valt het ons op dat in het merendeel van die incidenten er een reorganisatie aanstaande danwel gaande is.

Risico’s en onevenredig grote impact

Wat wij constateren is dat bij het voorbereiden van een reorganisatie onvoldoende rekening wordt gehouden met negatieve scenario’s zoals bijvoorbeeld dat van bedreiging. Naar onze mening is er sprake van onderschatting. Met als gevolg dat ingeval van een bedreiging de impact daarvan onevenredig groot is. Niet zelden horen wij: ‘Onze medewerkers werken hier al jaren, zij begrijpen het wel. Wij voorzien geen grote problemen.’ Als dan bij de directie een brief/mail/tweet binnenkomt met een aan hen persoonlijk gerichte bedreiging dan wel dit via de sociale media naar buiten gebracht wordt, heeft dit grote impact op de beleving van de persoonlijke veiligheid.

U voelt zich niet begrepen door de politie

Wanneer u wordt bedreigd is waarschijnlijk uw eerste actie om naar de politie te stappen voor het doen van aangifte. De kans is echter groot dat uw zich niet begrepen voelt bij de politie omdat zij niet direct tot actie overgaan. Veelal is er dan sprake van een situatie die door uzelf als zeer bedreigend wordt ervaren maar de politie op grond van het wetboek van strafrecht concludeert dat er geen sprake is van enig strafbaar feit.

Escalatie als gevolg van juridische aanpak

Een veel gemaakte vergissing in die situatie waarbij de bedreiger bekend is, is door een advocaat een brief te laten schrijven waarin gesommeerd wordt om te stoppen met de bedreigende acties. Het effect van een dergelijke brief is in bijna alle gevallen een verdere escalatie van de situatie doordat de bedreiger zich nog meer aangevallen voelt.

We solve

Wij kunnen dit in bijna alle gevallen voor u oplossen. Daarbij is de 1e prioriteit in onze werkwijze het herstel van rust en stabiliteit binnen uw bedrijf. Dit doen we aan de hand van weloverwogen veiligheidsmaatregelen op basis van een risico analyse. Vervolgens doen we onderzoek naar de bedreiging. Op grond van de onderzoeksresultaten kan dan alsnog met feiten onderbouwd aangifte bij de politie worden gedaan. De hele hiervoor geschetste aanpak is er op gericht dat u zich geen zorgen meer hoeft te maken en kunt concentreren op uw normale werkzaamheden. Zodoende ondervindt uw bedrijfsvoering de minste verstoring.

Neemt contact met ons op voor de mogelijkheden.