Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Themadag: Crisismanagment en de Complinace Officer

Het Nederland Compliance Instituut (NCI) heeft met medewerking van CRION de themadag Crisismanagement en de Compliance Officer ontwikkelt. Crion, het centrum voor crisisondersteuning, is een samenwerkingsverband tussen Bex Communicatie en International Security Partners.

Het managen van crisis: regie in de chaos

Wij constateren dat de compliance officer in het kader van integere bedrijfsvoering en incidentmanagement steeds vaker betrokken wordt bij het managen van crisissituaties en andere calamiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan situaties zoals: de woekerpolisaffaire, de in opspraak geraakte bestuurders van woningcorporaties, opgestapte IGZ bestuurders als gevolg van een klokkenluidersmelding et cetera.

Het managen van dergelijke complexe en reputatiegevoelige gebeurtenissen vraagt om een zorgvuldige en specifieke aanpak. Waarbij rekening gehouden moet worden met de belangen van de diverse stakeholders. Waarbij de centrale vraag is: hoe verkrijg ik regie in de chaos?

Themadag: Crisismanagement en de Compliance Officer

Tijdens deze themadag wordt u aan de hand van praktijkvoorbeelden geleerd hoe om te gaan met crisissituaties en/of ingrijpende incidenten. zal draaien om u inzicht te geven in de verschillende crisissituaties waarmee u binnen uw onderneming te maken kunt krijgen en hoe deze te managen. Dit wordt gedaan door middel van een programma dat korte colleges afwisselt met verschillende crisis cases.

De volgende thema’s zullen behandeld worden:

  • De compliance officer en de crisis
  • Wanneer is sprake van een crisis?
  • Het crisisproces
  • Risico-inventarisatie en analyse
  • Crisismanagementorganisatie
  • Crisiscommunicatie
  • De praktijk
  • Scenariodenken

Doelgroep

Deze themadag is bestemd voor alle medewerkers die betrokken kunnen zijn met de behandeling van compliance gerelateerde crisissituaties. Dit zijn bijvoorbeeld compliance officers, security managers, medewerkers van veiligheidsafdelingen, (pers)voorlichters, medewerkers van communicatieafdelingen en hoger management.

Geïnteresseerd

Wanneer u geïnteresseerd bent over het bijwonen van deze themadag of opzoek bent naar meer informatie dan verwijzen wij u door naar de pagina van het NCI. Hier kunt u zowel inschrijven als de folder downloaden en meer informatie verkrijgen.