Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Terugblik: seminar omgaan met radicalisering

Op 10 maart jongstleden vond plaats het seminar: ‘’omgaan met radicalisering’’, wat wij organiseerden in samenwerking met het communicatiebureau ‘The Issuemakers’. Tijdens deze middag werden de ongeveer 50 aanwezigen toegesproken en bijgepraat over ontwikkelingen rondom het thema radicalisering. Sprekers op dit seminar waren de heer Jan Jaap de Ruiter, arabist;  Thomas Wiewel, Nationale Politie en advocaat Gaico Bos.

Communicatie

Communicatie, zo werd duidelijk op dit seminar, is een waardevol ‘instrument’ voor het wegnemen van onrust binnen organisaties op het moment dat er vermoedens zijn over radicaliserende medewerkers. Tevens kan het verstandig zijn om te praten met mogelijk radicaliserende werknemers. Jan Jaap de Ruiter zei hierover: ’De echte fanatiekelingen zal je er niet mee ombuigen, maar er zijn ook een hoop twijfelaars.’

Preventie

Op grond van de presentaties van Thomas Wiewel en Gaico Bos werd duidelijk dat organisaties tal van preventieve maatregelen kunnen nemen. Daarbij ging het om thema’s zoals: gedragingen op sociale media, het uitwisselen van gegevens met de politie en pre-employment screening.

White paper

Van dit seminar is een white paper samengesteld waarin u meer kunt lezen over risicobeperkende maatregelen die een organisatie zou kunnen nemen. Heeft u interesse in de white paper dan kunt u deze hier aanvragen.

Vervolg bijeenkomst

Uit onze evaluatie van de middag blijkt dat er onder bezoekers behoefte is aan een vervolg bijeenkomst. Wij zullen u dan ook spoedig informeren over een tweede bijeenkomst over dit onderwerp.