Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Man werkt jarenlang illegaal als arts

Nog niet zo lang geleden kwam het bericht naar buiten dat een man is aangehouden door de inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij deed zich namelijk jaren lang onterecht voor als arts. Zo werkte hij minstens acht jaar als bedrijfsarts bij de arbodienst, als gynaecoloog en in de geestelijke gezondheidzorg.

BIG-register

De inspectie kwam hier achter nadat bleek dat deze man niet geregistreerd staat als zorgverlener met een beschermde titel. Dit register, BIG-register genaamd, is ooit in het leven geroepen om dergelijke gevallen te voorkomen. De desbetreffende zorginstellingen hebben hier dus nooit serieus naar gekeken, terwijl deze gegevens eenvoudig te verkrijgen zijn via het BIG. Vermoedelijk is deze man nooit gescreend.

Screenen

Het hierboven genoemde artikel wijst maar eens uit dat zorgvuldig en professioneel screenen van (toekomstig) personeel enorm belangrijk is. Hoe betrouwbaar de persoon en zijn CV ook mogen lijken, er bestaat altijd een mogelijkheid dat iemand niet de waarheid vertelt. Daarom adviseren wij u om altijd een vorm van screening uit te laten voeren. Hierdoor minimaliseert u namelijk de risico’s op vergelijkbare vergrijpen.

Voor meer informatie zie: Pre- en in-employment screening.