Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Screening biedt stuurinformatie voor HR / Compliance

Gesprekken met opdrachtgevers voor wie wij al jarenlang employment screenings uitvoeren waren voor ons aanleiding tot een herijking van deze dienstverlening. Dit proces heeft geleid tot innovaties met betrekking tot de toegevoegde waarde van screening, waarover meer verderop in dit artikel.

Beveiligde online omgeving

Daarnaast hebben we het gehele screeningsproces geautomatiseerd zodat we de screening nu volledig online faciliteren. Uiteraard is daarbij nadrukkelijk gekeken naar de beveiliging om er zeker van te kunnen zijn dat persoonsgegevens niet op straat komen te liggen. Het beveiligingsniveau van onze website is nog verder verbeterd en kan worden vergeleken met dat van websites als van bijvoorbeeld bancaire instellingen. Ten bewijze dat u bij het bezoeken van onze website op een beveiligde omgeving zit, wordt dit in de URL balk zichtbaar gemaakt door de groene tekstbalk met het hangslot, zoals u linksboven kunt zien.

Visie op screening

In onze visie dient het instrument screening waarde toe te voegen aan uw bedrijfsvoering met in het bijzonder uw HR beleid. Wij geloven dat screening het imago van uw organisatie versterkt, bedrijfsrisico’s reduceert en ervoor zorgt dat u voldoet aan wet- en regelgeving.

Toegevoegde waarde van screening

De waarde van screening is meer dan een controle op de betrouwbaarheid en integriteit van personen. Immers de tijdens de screening verkregen informatie geeft een beeld over hoe kandidaten integriteit beleven. Deze wetenschap kan als stuurinformatie worden aangewend door HR-manager en/of de Compliance officer bij het inrichten van het integriteitsbeleid.

Dankzij de innovaties in ons screeningsproces kunnen wij opdrachtgevers op basis van een statistisch onderzoek geanalyseerde en niet naar personen herleidbare informatie bieden over integriteitbeleving en gerelateerde onderwerpen.

Maatwerk

Bezien vanuit het oogpunt van risico reductie vereist screening maatwerk. Immers elke organisatie heeft haar eigen specifieke risico’s.Daarom bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid om de screening organisatiespecifiek te maken.

Wilt u meer informatie over ons employment screenings aanbod, klik dan hier, of neem direct contact met ons op.