Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Samenwerking Private Insurance Network & Family Security Office

Tot deze samenwerking is besloten nadat is gebleken dat partijen elkaar uitstekend aanvullen met unieke kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement voor de welgestelde particulier.

Vermogende particulieren kunnen met allerlei risico’s te maken krijgen zoals inbraak, diefstal, chantage of ontvoering. Dit als gevolg van de aan hen toebedachte rijkdom op basis van mediaberichtgeving, het bezitten van kunstcollecties of exclusieve auto’s of de exclusieve woningen waarin ze wonen.

Het voorkomen, beperken en beheersen van deze risico’s vraagt om maatwerk voor het bieden van oplossingen op het gebied van beveiliging en op het gebied van verzekeren.

Voor onze relaties betekent deze samenwerking dat er een goede samenhang is tussen de risico beperkende maatregelen én het verzekeren van een mogelijke schade.

 

Over het Private Insurance Network

Het verzekeren van bijzondere en exclusieve bezittingen is al jarenlang hét specialisme van de 4 kantoren die de krachten hebben gebundeld in het ‘Private Insurance Network’. DNA Yachtinsurance; Assicuro Private Insurance; Hillewaere Verzekeringen en Paardekooper Private Insurance zijn in Nederland en België hét aanspreekpunt voor de welgestelde particulier, de DGA en de ondernemer. Daarbij onderscheiden zij zich door uitzonderlijk uitgebreide voorwaarden, scherpe premiestelling, vakkundige medewerkers en een vlotte schadeafwikkeling.

Deze samenwerking wordt verder onderstreept in het gemeenschappelijk volmachtbedrijf: Private Insurance Assuradeuren. Door de inkoopkanalen te bundelen kunnen verzekeringsoplossingen beter en sneller aangeboden worden.

 

Over het Family Security Office

Het Family Security Office biedt veiligheidszorg voor families in het hogere risico segment. De dienstverlening is gestoeld op drie pijlers, te weten:

  1. proactief: het inzichtelijk maken van potentiële risico’s en aangeven hoe daar op te anticiperen;
  2. reactief: in geval van een incident gegarandeerde adequate en professionele hulp bieden;
  3. curatief: het onderzoeken van een incident zodat verbetermaatregelen genomen kunnen worden.

De geboden veiligheidszorg wordt afgestemd op de unieke situatie en behoeften van elke individuele familie.