Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Recherchebureau ingezet tegen “zieke” werknemer: zorgvuldig of slecht werkgeverschap?

Het doen van onderzoek naar gedragingen van medewerkers moet voldoen aan zorgvuldigheidseisen en mag alleen dan indien daarvoor voldoende wettelijke grondslag is. In dat verband is de rechterlijke uitspraak op basis van onderstaande casus interessant.

Casus: zieke werknemer werkt voor concurrent

In november 2012 meldt een medewerker van een autogarage zichzelf ziek bij zijn werkgeefster. In september 2013 geeft de bedrijfsarts een verklaring af waaruit blijkt dat de medewerker niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie. Enige tijd later hoort de werkgeefster geruchten die doen veronderstellen dat de betreffende medewerker werkzaamheden verricht bij een concurrent.

Omdat de werkgeefster de medewerker niet wil confronteren met geruchten, maar aan waarheidsvinding wil doen, schakelt ze een recherchebureau in om de geruchten te onderzoeken.

Het recherchebureau stelt een meerdaagse observatie in naar de medewerker en stelt hierbij onder andere vast dat de medewerker ‘voorovergebogen aan de voorkant van een grijze auto, waarvan de motorklep open staat, aan het werk was’ en ‘aan het werken was aan een auto die op de brug stond’.

Nadat de werkgeefster het verslag van het recherchebureau onder ogen krijgt, nodigt ze de medewerker uit voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek geeft ze aan dat ze de loondoorbetaling met onmiddellijke ingang beëindigt en de rechter gaat verzoeken om een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst.

Als verweer geeft de medewerker o.a. aan dat hij niet werkte in de andere garage, maar hier “slechts rond liep” vanwege “arbeid therapeutische redenen”. Hij noemt het slecht werkgeverschap dat zijn werkgeefster hem niet zelf gevraagd heeft of hij aan de slag is bij de concurrent. Het inzetten van een recherchebureau ziet hij als een grove schending van zijn rechten als werknemer.

Oordeel rechter

De rechter geeft in zijn oordeel aan dat de werkwijze van dRechtere werkgeefster juist duidt op zorgvuldigheid, doordat ze de medewerker niet heeft geconfronteerd met geruchten. De inzet van het recherchebureau is in dit geval niet in strijd met goed werkgeverschap. De arbeidsovereenkomst wordt door de rechter ontbonden en de medewerker komt niet in aanmerking voor een financiële vergoeding. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Hoort u ook wantrouwende geruchten over uw medewerker? Neem dan contact met ons op om de onderzoeksmogelijkheden te bespreken. Via deze link komt u terecht bij onze contactgegevens.