Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

Klant aan het woord: Stichting Spirit

Klant SpiritStichting Spirit is een jeugdhulp verleningsorganisatie in Amsterdam en omgeving. Men biedt hulp aan de opvang van jongeren die geen stabiele thuissituatie kennen. (zie ook www.spirit.nl)

Wie: Helen Hupsel, trainer/onderzoeker bij Stichting Spirit

Waarover: Employment screening Wat is jouw rol bij Spirit?
Ik train en screen opvoedouders en pleegouders. Het verschil tussen pleegouders en opvoedouders wordt vooral gekenmerkt doordat opvoedouders volledig in loondienst van ons werken en de opvang vaak verzorgen in een locatie van Spirit. Pleegouders vangen jongeren op in hun eigen leefomgeving en gezin. Deze ouders zijn niet in loondienst van Spirit, maar hebben vaak nog een andere baan. Ik zorg ervoor dat zowel pleegouders als opvoedouders voldoende informatie krijgen zodat zij hun rol en taak optimaal kunnen uitvoeren in het belang van het kind. Zoals ik al aangaf, verricht ik ook screenings. Mijn screening richt zich met name op de competenties van potentiele opvoedouders en pleegouders. Met andere woorden zijn de kandidaat pleeg- of opvoedouders capabel om een kind op te vangen en te begeleiden.

Waar komt ISP “om de hoek kijken” ?
ISP voert screenings uit naar de achtergrond van met name opvoedouders. Hierbij kijkt ISP naar aspecten, zoals financiële stabiliteit, integriteit en andere zaken die belangrijk zijn bij het imago en reputatie van Spirit. Naast opvoedouders kennen we sinds kort overigens ook het franchise concept. Opvoedouders krijgen een vast budget waarmee zij zich als zelfstandige ondernemers gedragen en de kinderen ondersteunen. Ook deze groep mensen wordt door ISP-consultants gescreend.

Wat is de toegevoegde waarde van de “ISP-screenings”?
De consultants van ISP zijn in staat toch op een open en transparante wijze informatie te verzamelen. Deze informatie wordt vaak vergeleken met de uitkomsten van onze eigen screenings. Soms hebben wij twijfels over de aanstelling van kandidaat opvoedouders. De screening van ISP bevestigt of ontkracht vaak onze twijfel. Door de ISP screening hebben we een objectief beeld over toekomstige opvoedouders. Inmiddels hebben we te maken gehad met situaties waarbij de uitkomsten van de screening van ISP ons heeft doen besluiten om niet in zee te gaan met kandidaat opvoedouders.

Heb je nog iets toe te voegen en of op te merken?
Ik vind het fijn om op deze wijze ondersteund te worden door de consultants van ISP. Zij zijn zeer flexibel en klant gericht. Met name de persoonlijke afstemming met consultants, naar aanleiding van een screening, vind ik zeer plezierig.