Contact of direct ondersteuning nodig?
+31 320 284141

ISP onderzoek leidt tot veroordeling in examenfraude zaak

Onlangs sprak de politierechter zijn vonnis uit over twee scholieren die zich schuldig hadden gemaakt aan examenfraude. Een scholier werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en terugbetaling van het wederrechtelijk behaald voordeel (namelijk de opbrengst van de verkoop van examenopgaven). De andere scholier kreeg een voorwaardelijke werkstraf en moet zich onder begeleiding laten stellen van de reclassering.

Hiermee kwam een eind aan een ingrijpend incident dat grote consequenties voor de school en de afstuderende leerlingen had.

Op basis van onze onderzoekrapportage kwam de politierechter o.a. tot de conclusie dat de daders grote maatschappelijke schade/onrust (uitgestelde diploma-uitreiking) hadden veroorzaakt. Dit liet de rechter zwaar meewegen in zijn eindoordeel. Een ander zwaarwegend feit voor de rechter was dat de hoofddader in strijd had gehandeld met een door hem ondertekende geheimhoudingsverklaring.

Wilt u meer informatie over recherche onderzoeken, klik dan hier.